Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Praktiklærerkursus 2021-2022

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Praktiklærerkurset retter sig mod praktiklærere ved skoler som samarbejder med Læreruddannelsen i UC SYD om praktik.

Kurset henvender sig til praktiklærere, som i det daglige arbejde vejleder lærerstuderende gennem praktikforløb og som efterspørger en juridisk, vejledningsdidaktisk og kommunikativ indføring i praktikken og praktiklærerens rolle.

Kursets målgruppe er primært praktiklærere, der skal introduceres til praktikken og praktiklærerens rolle, men kurset kan med fordel også anbefales til praktiklærere, der allerede har gjort de første erfaringer med praktikken. Kursets hensigt er todelt. For det første er vil kurset give praktiklærerne indsigt i både egen og andres vejledningspraksis og dermed opnå viden om og færdigheder i, hvordan vejledningspraksis interagerer og reagerer i samspillet mellem vejleder, studerende og skole. Kursets anden hensigt er at klæde praktiklæreren på til at reflektere og agere i relationen mellem egen lærerpraksis og udviklingen af den studerendes praksis. Erfaring viser, at udviklingen af studerendes lærerfaglige praksis i lige så høj grad kræver, at praktiklæreren forholder sig refleksivt og argumenterende til egen praksis.

Kursets mål

Målet er, at kursisten kan anvende sine færdigheder og viden til at varetage uddannelsesopgaven som praktiklærer for lærerstuderende i praktik.

Derudover er målet, at kursisten videreudvikler et kritisk og analytisk blik på egen vejledningspraksis.

Kursets indhold

Kursisten får gennem praktiklærerkurset viden om praktikkens rammer, omfang, mål og indhold. Herunder opdateres kursisten inden for den nyeste viden
inden for praktikkens tre kompetenceområder: didaktisk, klasseledelse og relationsarbejde.

Kursisten får viden om særlige praksisser i praktikken som formødet, vejledningen, praktikundervisningen og trepartssamtalen. Gennem kurset får kursisten løbende rammer, redskaber og begreber til at undersøge, analysere og reflektere over egen og andres pædagogiske vejledningspraksis i praktikken. Særligt vil tilgange til vejlederrollen, vejledningsdidaktikken og kommunikationen (herunder den svære samtale) være genstand for undersøgelse af den pædagogiske praksis.

Særskilt får kursisten viden og færdigheder i bedømmelsen af praktikken. Det drejer sig om modulevalueringen og praktiklærerens rolle ved praktikprøven.

Kursusstruktur og datoer

Torsdag den 12. august 2021 kl. 8.15-14

Sted: UC SYD Campus Haderslev

Program:

 • Introduktion til praktikken.
 • Præsentation af lovgivning og lokale bestemmelser af praktikken på læreruddannelsen.
 • Workshop inden for de tre kompetenceområder: Relation, didaktik og klasseledelse.
 • På dagen får kursisterne viden om den formalia, der skaber rammerne for praktikken på læreruddannelsen. Med indsigten får kursisterne en overordnet forståelse af, hvilke pædagogiske og didaktiske felter praktikken ønsker at kvalificere.
 • Ligeledes gennemføres tre workshops. En inden for hver af praktikkens kompetenceområder, hvor kursisterne præsenteres for den grundviden, som de studerende har med sig fra læreruddannelsen ind i praktikken.

Undervisere:
Rasmus Iversen
Iben Guldberg Hansen
Annette Jørgensen

Mandag den 8. november 2021 kl. 13-16

Sted: UC SYD Campus Aabenraa

Tema 1

 • Vejledningsdidaktik og undersøgelse af praksis
 • Gennemgang af og dialog om vejledningsdidaktiske grundpositioner
 • Præsentation af og arbejde med vejledningsdidaktisk model
 • Indsigt i vejledningsfaser
 • Oplæg om studerendes undersøgelse af pædagogisk praksis i praktikken (herunder samtale om studerendes valg af undersøgelsesspørgsmål i
 • forbindelse med praktikprøven)

Underviser
Iben Guldberg Hansen

Torsdag den 9. december 2021 kl. 8.15-15.30

Sted: UC SYD Campus Haderslev

Tema 2

 • Vejledning med fokus på tilgange, roller og kommunikation.
 • Introduktion til forskellige vejlederroller med fokus på krydsfeltet mellem rådgivning, undervisning og vejledning.
 • Forskellige tilgange til vejledning præsenteres og diskuteres.
 • Spørgsmålstyper og andre kommunikationsformer introduceres og prøves i praksis.

Tema 3

 • Professionspersonlig kommunikation
 • Trepartssamtale
 • Evaluering og modulgodkendelse

Undervisere
Rasmus Iversen
Annette Jørgensen

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 14-16

Sted: Sct. Severin Skole, Moltrupvej, Haderslev

Fælles temadag med andre praktikvejledere

 • Indføring i praktikprøven formalia, form og indhold.
 • Dialogmøde om praktiklærerens rolle som eksaminator ved praktikprøven herunder forberedelse, gennemførelse og votering.

Undervisere
Rasmus Iversen
Max Ipsen

Praktiske informationer

Pris

4.625 kr. - pris i alt inkl. moms og forplejning. 

Sted

Kurset holdes følgende steder:

UC SYD Campus Haderslev
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev

UC SYD Campus Aabenraa
Campusalle 20
6200 Aabenraa

Hammelev/Sct. Severin skole
Moltrupvej 1A
6100 Haderslev

Tilmeldingsfrist

Tilmeld dig kurset senest den 23. juni 2021.

Har du spørgsmål?

Lone Houmann Holst
Uddannelseskonsulent, UC SYD Efter- og videreuddannelse
lhho@ucsyd.dk
7266 5211

Rasmus Aaskov Iversen
Praktikkoordinator, Læreruddannelsen
raiv@ucsyd.dk
7266 5046