Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Åben skole: samarbejde på tværs

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Planlæg, gennemfør og evaluer åben-skole-aktiviteter i samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartnere  

 • Få kompetencerne til at indgå i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og centrale aktører om åben skole. 
 • Lær om æstetiske og praksisorienterede læreprocesser og om pædagogiske og didaktiske teoriers transfer mellem skolens og fritidsdelens læringsrum og didaktisk praksis. 

Det omgivende samfund kan være en kæmpe ressource i forhold til nye læringsmuligheder og læringsrum for elever. Med modulet Åben skole: Samarbejde på tværs lærer du at facilitere det samarbejde. Du vil blive i stand til at skabe samspil mellem æstetiske og praksisorienterede læreprocesser i skolen og hos eksterne partnere. 

Med udgangspunkt i den historiske og kulturelle udvikling og de samfundsmæssige begrundelser for rammerne af åben skole, lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-aktiviteter. Formålet med åben skole er at inddrage omverdenen og foreninger i læringsforløb i skolen. Med dette modul får du kompetencer til at bruge skolens, fritidsdelens og eksterne partneres forskellige læringsrum og didaktisk praksis. 

Ved modulets afslutning kan du arbejde med alle elementer af åben-skole-projekter i et tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og centrale aktører. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer åben-skole-projekter i et tværprofessionelt samarbejde mellem skole og eksterne samarbejdspartnere.  
 • Lær at sætte eksempler på åben-skole-aktiviteter ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng og forstå de samfundsmæssige begrundelser for rammerne af åben skole.  
 • Lær om æstetiske og praksisorienterede læreprocesser og om pædagogiske og didaktiske teoriers anvendelse i forskellige læringsrum og didaktisk praksis.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der tror på, at skolen vil have gavn af at åbne sig mod omverdenen gennem partnerskaber og samarbejde. Med dette modul bliver du klædt på til at argumentere for samarbejdet og facilitere det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Formålet er, at den studerende udvikler kompetencer til at samarbejde med andre professioner, institutioner og organisationer i og uden for grundskolen til at gennemføre, planlægge og evaluere åben-skole-aktiviteter. 

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at 

 • påtage sig ansvaret for at planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-projekter i et tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og centrale aktører. 
 • udvikle åben-skole-aktiviteter, der rummer et samspil mellem æstetiske læreprocesser i skolen og hos den eksterne partner. 
 • reflektere over åben-skole-aktiviteter i et dannelsesperspektiv. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden  

 • have viden om metoder til planlægning, gennemførelse og evaluering af åben-skole-aktiviteter, der bidrager til at opfylde folkeskolens formål og mål. 
 • have indsigt i den historiske og kulturelle udvikling og samfundsmæssige begrundelser for rammerne af åben skole.  
 • have viden om muligheder og udfordringer i tværprofessionelt samarbejde inden for såvel som uden for rammerne af grundskolen. 
 • have viden om æstetiske og praksisorienterede læreprocesser og om pædagogiske og didaktiske teoriers transfer mellem skolens, fritidsdelens og eksterne partneres forskellige læringsrum og didaktisk praksis. 

Færdigheder 

 • kunne planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-aktiviteter, der bidrager til opfyldelsen af folkeskolens fag og obligatoriske emner i samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartneres mål og interesser. 
 • kunne sætte eksempler på åben-skole-aktiviteter ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng og reflektere over samme. 
 • kunne mestre åben-skole-aktiviteter i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og eksterne samarbejdspartnere. 
 • kunne mestre åben-skole-aktiviteter, der rummer et samspil mellem æstetiske og praksisorienterede læreprocesser i skolen og hos eksterne partnere.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med intern censur.