Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Pædagogisk diplomuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 15

Tilmeld

Sæt kronen på Pædagogisk Diplom med afgangsprojektet 

 • Vis, at du kan bruge dine kompetencer fra uddannelsen Pædagogisk Diplom i et samlende afgangsprojekt. 
 • Tag det sidste skridt, før du opnår graden Pædagogisk Diplom. 

Med den pædagogiske diplomuddannelse har du fået en faglig ekspertise, som det nu gælder om at bruge i din hverdag. I en hverdag fyldt med komplekse problemstillinger og mulighed for udvikling er der brug for, at du tager kompetencerne fra din uddannelse i brug og udvikler pædagogikken inden for dit felt - både selvstændigt og sammen med andre. Du skal argumentere for dine valg og handlinger. På den måde kommer du til at stå stærkere i din pædagogiske praksis.  

Det klæder afgangsprojektet på Pædagogisk Diplom dig på til at gøre. Det er kronen på værket, hvor du i en opgave bruger din viden og færdigheder på en problemstilling i praksis - gerne fra din egen dagligdag. Du skal bruge empiri og argumentere for, hvilken teori og hvilke metoder du vælger at bruge - både i opgaven og i det mundtlige forsvar.   

På den måde bygger du bro mellem den teoretiske ballast, du har fået på uddannelsen og den virkelighed, hvor du gør en forskel. Afgangsprojektet giver dig mulighed for at sætte din viden fra de forskellige moduler sammen. Du bringer din viden i spil, bruger den på nye måder og viser både over for dig selv og andre, at du kan bruge metoder og pædagogisk teori til at undersøge problemstillinger og udvikle pædagogiske muligheder.  

Det gør både dig selv og andre klogere. Og det skaber en højere kvalitet i dit arbejde.  

Det lærer du på modulet: 

 • At anvende de kompetencer, du har opnået gennem uddannelsen, i en sammenhængende præstation. 
 • At håndtere komplekse problemstillinger inden for dit fagområde. 
 • At udvikle pædagogisk praksis. 
 • At skabe en sammenhæng mellem metode, viden og praksis. 
 • At skrive et sammenhængende projekt og forsvare det mundtligt. 

Modulet er et obligatorisk modul på Pædagogisk diplom.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med pædagogiske funktioner inden for undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik eller social inklusion - og allerede har taget de andre moduler på Pædagogisk Diplom.   

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Formål  

Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at 

 • håndtere komplekse problemstillinger i pædagogisk praksis.  
 • udvikle pædagogisk praksis på egen hånd og i samarbejde med andre på grundlag af systematiske metoder og pædagogisk videnskab. 
 • indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogiske tiltag og løsninger. 
 • udvikle egen praksis inden for rammerne af professionens etik. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden 

 • have indsigt i sammenhænge mellem viden, metode og praksis inden for den pædagogiske profession og det pågældende pædagogiske fagområde. 
 • have indsigt i problemstillinger knyttet til at udvikle pædagogisk praksis med anvendelse af pædagogisk viden og teori, systematiske metoder og professionens etik. 
 • have forståelse af sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til pædagogisk praksis. 

Færdigheder 

 • kunne anvende metoder og pædagogisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske, pædagogiske problemstillinger. 
 • kunne vurdere pædagogisk praksis på grundlag af pædagogisk viden og professionens etik. 
 • kunne formidle og begrunde tiltag til udvikling af pædagogisk praksis til samarbejdsparter og brugere. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Bedømmelsen af afgangsprojektet er individuel og sker på baggrund af en skriftlig opgave, som gøres til genstand for en mundtlig ekstern prøve. Udarbejdes den skriftlige opgave i en gruppe, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne identificeres.