Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling

Tilmeld

Vær med til at udvikle en moderne grundskole med nytænkning af samarbejdet mellem hjemmet og skolen  

 • Brug viden om moderne børn og børnekulturer i samspil med opfattelser af barnesyn i den frie skoletradition. 
 • Få ny viden om læring, didaktik og pædagogik i børneskolen og grundskolen. 

Vil du være med til at udvikle fremtidens grundskole med viden om den frie skoletradition? Med nyeste grundskoleforskning i Danmark og udlandet lærer du på modulet at inddrage barnesynet i den frie skoletradition og dermed udvikle din egen undervisningspraksis samt kulturen på din skole.  

Nytænkning uden refleksion eller forståelse for historie kan ofte føre til gentagelse af tidligere fejltagelser. Det lærer du at undgå på dette modul, hvor du arbejder med det paradoks, der kan opstå mellem moderne barnesyn og Grundtvigs og Kolds syn på børneskolen. Du vil også studere barnets møde med skolen samt karakteren af skole og hjem samarbejdet, hvor du vil udvikle en idé om ansvarsfordelingen mellem hjem og skole. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du kobler nyeste grundskoleforskning i Danmark og udlandet med Grundtvigs og Kolds syn på børneskolen.  
 • Få en bedre forståelse for barnets møde med skolen med viden om børn i en ny medie- og kommunikationsverden, barnesynet i den moderne verden, ansvarsfordelingen mellem hjem og skole samt skolestart i et etnisk kulturelt lokalsamfund.  
 • Lær hvordan du deltager aktivt i udviklingen af en moderne grundskole og egen undervisningspraksis samt nytænker samarbejdet mellem hjemmet og skolen.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil koble den nyeste forskning og kulturforståelse med opfattelser af barnesyn i den frie skoletradition. Det kan både styrke og udvikle din rolle som lærer, pædagog eller leder. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Den studerende  

 • har ny viden om moderne børn og børnekulturer i dag og kan bringe dette i kritisk dialog med opfattelser af barnesyn i den frie skoletradition.  
 • har ny viden om læring, didaktik og pædagogik i børneskolen i lyset af den nyeste grundskoleforskning i Danmark og udlandet.  
 • kan deltage aktivt i udviklingen af en moderne grundskole og egen undervisningspraksis herunder også nytænke samarbejdet mellem hjemmet og skolen.  

Indhold  

Grundtvigs og Kolds syn på børneskolen, børn i en ny medie- og kommunikationsverden, barnesynet i den moderne verden, det pædagogiske paradoks - om undervisning og læring i børneskolen, danske og udenlandske erfaringer med skolestart, børns sprog og udtryksvaner, skole- og hjemsamarbejde, ansvarsfordelingen mellem hjem og skole, skolestart i et etnisk kulturelt lokalsamfund.  

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt gennem en prøve med ekstern censur.