Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Danskfagets didaktik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Didaktisk udvikling i skolen

Tilmeld

Inddrag læringsmål som et værktøj til at udvikle børn og unges læringskompetencer i dansk 

 • Forstå forskellige didaktiske perspektiver på brugen af læringsmål i danskundervisningen. 

Ved du, hvordan du kan bruge læringsmål til at tilrettelægge og udvikle din danskundervisning? Med dette modul lærer du at udvikle og reflektere over din undervisning i danskfaget, samt at behandle danskdidaktiske problemstillinger gennem identifikation, analyse og vurdering. 

Læringsmål er ikke et mål i sig selv men et middel til at styrke læringskompetencerne, og med dette modul bliver du klædt på til at bruge det i din undervisning i danskfaget. Du får en række didaktiske perspektiver på læringsmålstyret undervisning, og du lærer derigennem at udvikle og beskrive brugen af læringsmål i din undervisning i dansk. Du får også en mere analytisk og kritisk tilgang til danskdidaktisk forskning og viden. 

Ved modulets afslutning kan du planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i dansk og reflektere over de didaktiske problemstillinger, som følger med læringsmålstyret undervisning i danskfaget. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du arbejder med danskdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer.  
 • Lær om danskfaglig progression og differentiering.  
 • Få indsigt i teorier om danskfaget og almendannelse.  
 • Lær flere teorier om læring og læreprocesser i danskfaget. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne arbejde mere målrettet med danskfagets didaktik og brugen af læringsmål i din undervisning. Dette modul giver dig den teoretiske viden og kompetencerne til at gøre det, så du kan målrette og differentiere undervisningen i forhold til målene for faget dansk og målet om almen dannelse. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Den studerende  

 • har viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning.  
 • kan planlægge og beskrive læringsmålstyret undervisning i dansk.  
 • kan benytte relevante teorier og anvende metoder til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle danskdidaktiske problemstillinger med baggrund i danskfaget.  
 • kan anvende analytiske og kritiske tilgange til danskdidaktisk forskning og professionsviden.  
 • kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en danskfaglig undervisning.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i dansk.  

Indhold  

 • Danskdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer.  
 • Danskfaglig progression og differentiering.  
 • Teorier om danskfaget og almendannelse.  
 • Teorier om læring og læreprocesser i danskfaget. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.