Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Didaktik med medier

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Didaktisk udvikling i skolen

Tilmeld

Styrk elevers centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og erfaringsformer  

 • Brug digital literacy og didaktisk design som grundlag for it-medieret undervisning af børn og unge. 

Har du hørt om ’digital literacy’? Så ved du formentlig allerede, at skolerne i Danmark på nuværende tidspunkt ikke klæder unge godt nok på til at producere og vurdere information på forskellige digitale platforme. Med modulet i didaktik med medier, kan du udvikle undervisning, som giver børn og unge de nødvendige it- og mediefærdigheder i dag. 

Dine elever ved formentlig allerede mere om anvendelsen af digitale medier, end du gør. Men de har ikke den kommunikationskritiske kompetence, forståelsen for multimodal formidling og web-etik, som du vil udvikle - og lære at formidle - på dette modul. Det kan du formidle ved blandt andet at designe forløb med anvendelse af it-støttet læring eller faglige forløb med anvendelse af kollaborative arbejdsformer gennem it og medier. På den måde kan du give eleverne viden om digitale teknologiers muligheder og indflydelse på demokratiske, sociale og kommunikative relationer samt regler og lovgivning, som knytter sig til medier og brugen af dem. 

Du kan dermed, ved modulets afslutning, knytte de vigtige digitale kompetencer med praktiske øvelser - mens du arbejder med læringsmålstyret undervisning i medier. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du bruger teorier om digital literacy og didaktisk design som grundlag for it-medieret undervisning af børn og unge.  
 • Lær at designe IT-medieret undervisning i skolens fag med virtuel eller fysisk tilstedeværelse.  
 • Få indsigt i forsknings- og udviklingsarbejde inden for skolefagenes it-fagdidaktik samt digitale læringsressourcer. 
 • Få indsigt i relevante regler og lovgivning inden for ophavsret samt nye digitale teknologiers muligheder og indflydelse på demokratiske, sociale og kommunikative relationer. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der gerne vil bruge læringsmål mere bevidst i din planlægning af undervisningen og i din daglige praksis. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • har viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning.  
 • har viden om ’digital literacy’ og didaktisk design som forståelsesramme for udvikling af undervisning og læring med it og medier i skolens fag.  
 • har indsigt i betydningen af kommunikationskritisk kompetence, multimodal formidling og web-etik.  
 • kan planlægge og beskrive læringsmålstyret undervisning.  
 • kan forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af læreprocesser med det brugergenererede web.  
 • kan designe forløb med anvendelse af it-støttet læring i både fysiske rum uden for skolen og i virtuelle rum.  
 • kan designe faglige forløb med anvendelse af kollaborative arbejdsformer gennem it og medier.  
 • kan anvende og vurdere faglige forsknings- og udviklingsarbejder om it og læring.  
 • kan indgå i fagligt samarbejde om at etablere og evaluere udviklingsmiljøer med anvendelse af it og medier i skolen.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning.  

Indhold  

 • Teorier om digital literacy og didaktisk design som grundlag for it-medieret undervisning af børn og unge.  
 • Fagdidaktisk anvendelse af centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og erfaringsformer.  
 • Webbaseret fagdidaktisk arbejde med fokus på nye formidlingsformer og nye måder at skabe viden på, alene og i samarbejde med andre.  
 • Design af IT-medieret undervisning i skolens fag med virtuel eller fysisk tilstedeværelse.  
 • Forsknings- og udviklingsarbejde inden for skolefagenes it-fagdidaktik.  
 • Forsknings- og udviklingsarbejde inden for digitale læringsressourcer.  
 • Arbejde med nye it-medierede genrer og vurdering af digitale læringsressourcer.  
 • Indsigt i relevante regler og lovgivning inden for ophavsret.  
 • Indsigt i nye digitale teknologiers muligheder og indflydelse på demokratiske, sociale og kommunikative relationer. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.