Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Matematikvejleder

Tilmeld

Lær hvordan du identificerer elever med særlige behov i matematikundervisningen og udviklinger undervisningstilbud til elever med særlige behov

 • Lær at rådgive kolleger om udvikling af undervisningstilbud med udgangspunkt i anerkendte teorier og metoder. 

For nogle er matematik højdepunktet på dagen. For andre er det et nødvendigt onde. For den sidste gruppe kan det være nødvendigt at lære nye præsentationer, strategier og metoder til at få de nødvendige matematiske kompetencer til at klare en hverdag.

Du lærer selvsagt at arbejde direkte med at kategorisere og udvikle elevens opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation i matematik. Du får også teori og metoder til at lave pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag, som kan målrette undervisningen, samt forstå adfærdsbeskrivelser, diagnoser og årsager til at eleven får en kategorisering som havende særlige behov i matematikundervisningen. Herunder lærer du også at anvende observationer, interview, spørgeskemaer og test til at kortlægge elevernes forudsætninger og potentialer i matematik.

Med din teoretiske og metodiske værktøjskasse får du ofte en nøglerolle i forhold til at arbejde med elever med matematikvanskeligheder. Derfor er det også et fokus på modulet, at du kan informere og rådgive kolleger, skoleledelse og forældre om udviklingen af undervisningstilbud til elever med særlige behov i matematikundervisningen.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om teorier om elevers vanskeligheder ved at lære matematik og metoder til identifikation, motivation og udvikling af deres potentiale. 
 • Hvordan du udvikler og tilrettelægger de pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag, som kan målrette undervisningen til elever med særlige behov i matematik. 
 • Hvordan du vejleder kolleger, ledelse og andre relevante nøglepersoner i forhold til udvikling af relevante og målrettede undervisningstilbud.

Modulet er et valgmodul på pædagogisk diplom men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Du skal søge ind på modulet, hvis du gerne vil have en nøglefunktion i forhold til at skabe og udvikle den faglige kultur gennem vejledning og procesledelse. Det kan være i din rolle som lærer, leder, ressourceperson eller pædagog. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • kan træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg på baggrund af indsigt i teorier og nyere forskning om læring hos og undervisning af elever med særlige behov i matematikundervisningen. 
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere differentieret matematikundervisning, der fremmer inklusion af elever med særlige behov samt udvælge relevante hjælpemidler på baggrund af konkrete behov. 
 • kan vejlede om og angive pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i matematikundervisningen i både klasseundervisningen og specialundervisningen. 
 • kan informere og rådgive kolleger, skoleledelse, forældre og andre personer, der har betydning for udvikling af undervisningstilbud til elever med særlige behov i matematikundervisningen. 
 • har viden om og kan kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser og årsager, der ligger til grund for en kategorisering af elever som havende særlige behov i matematikundervisningen. 
 • har viden om tidlig indsats i matematikundervisningen. 
 • kan anvende observationer, interview, spørgeskemaer og test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever med særlige behov i matematikundervisningen.