Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Fagdidaktik og evaluering

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Brug evaluering som en integreret del af din pædagogiske praksis samt i undervisningsfag 

 • Lær, hvordan du indgår i udviklingsarbejde om udvikling af undervisning, evaluering og evalueringskulturen på din arbejdsplads. 
 • Anvend forskellige evalueringsmetoder og -former i fagområder og fag. 

Hvordan finder du frem til den bedste undervisningsform og pædagogiske praksis? Det kræver erfaring og evaluering af din nuværende praksis, så du kan reflektere og udvikle det, du gør i dag, så det bliver bedre i morgen. Den evaluering og fagdidaktiske forståelse kommer ikke af sig selv, og dette modul klæder dig på til at arbejde med det som pædagog og underviser. 

For at vælge den bedste evalueringsform til netop din undervisning og praksis, så kræver det indsigt i forskellige evalueringsmetoder i fagområderne og fagene. Det får du på modulet, hvor du samtidig lærer at anvende analytiske og kritiske tilgange til pædagogiske data samt forsknings- og udviklingsarbejde. Det har alt sammen til formål at lære dig, hvordan du dokumenterer, analyserer og vurderer pædagogisk praksis og undervisning. 

Du vil sjældent foretage evaluering og fagdidaktiske overvejelser alene, og derfor lærer du også, med et teoretisk og metodisk afsæt, at indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis. Det er med til at styrke dine forudsætninger for at deltage i udviklingsarbejde af undervisning, evaluering og evalueringskultur. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du kan anvende evaluering og fagdidaktiske overvejelser i fagområder og fag.  
 • Lær at samarbejde og indgå i udviklingsarbejde om udvikling af undervisning, evaluering og evalueringskultur.  
 • Få indsigt i teori og metoder vedrørende faglig evaluering, evalueringsformer, evalueringsparadigmer og fagdidaktik.  
 • Hvordan du anvender analytiske og kritiske tilgange til pædagogiske data samt forsknings-og udviklingsarbejder, med det formål at udvikle din egen undervisning og evalueringspraksis. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk Diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du tror på, at refleksion og evaluering er med til at styrke det arbejde, som du og dine kolleger dagligt udfører. Men du mangler de faglige forudsætninger for at facilitere eller indgå i samarbejdet om at udvikle en ny praksis eller faglig tilgang. Det får du på dette modul. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål  

Evaluering indgår generelt som en integreret del af den pædagogiske praksis og derfor også i de forskellige undervisningsfag.  

Fagene har hver sine særlige didaktiske traditioner. Disse skal den studerende have indsigt i for kritisk at kunne vælge de optimale evalueringsformer i tilknytning til undervisningen.  

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • samarbejde om evalueringspraksis inden for fag og fagområder. 
 • indgå i udviklingsarbejde til udvikling af undervisning, evaluering og evalueringskultur. 
 • træffe begrundede beslutninger om evaluering inden for fag og fagområder. 
 • indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden 

 • have reflekteret viden om faglig evaluering, evalueringsformer, evalueringsparadigmer og fagdidaktik. 

Færdigheder 

 • kunne anvende forskellige evaluerings-metoder i fagområderne og fagene. 
 • kunne dokumentere, analysere og vurdere evalueringens forskellige praksisformer. 
 • kunne anvende analytiske og kritiske tilgange til pædagogiske data samt forsknings- og udviklingsarbejder, med det formål at udvikle egen undervisning og evalueringspraksis. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.