Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Fagdidaktik og klasseledelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Bliv bedre til at lede klasser i praksis med inspiration til den almene, fagdidaktiske og udviklingsorienterede udvikling af undervisning og klasseledelse   

 • Forstå hvordan klassen fungerer som en social, relationel, kulturel og kommunikativ ramme om undervisningen. 
 • Håndter klasseledelse med viden om forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer. 

Vil du være i stand til at tegne den horisont, som din klasse kollektivt arbejder på at nå? På modulet i fagdidaktik og klasseledelse får du teori og metoder til at udvikle en pædagogisk praksis kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse. Med dem kan du tegne retningen og lede klasser sikkert. Det er med til at skabe tryghed og vished for eleverne, og det giver dig en bedre indgang til at samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse. 

Med en generel forståelse for de faktorer, der udgør undervisning og klasseledelse, bliver du introduceret for principper for klasseledelse og erfaringer med implementering af dem. Det giver dig både et empirisk og praktisk grundlag for implementering i din egen praksis. Og da ledelsen af din egen klasse selvfølgelig er et samarbejde, vil du også lære at indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis. 

Du vil også lære at mestre den langrettede undervisningstilrettelæggelse, hvor du anvender kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter dine egne eller strukturelt opstillede undervisningsmål. Det kan du gøre med indsigt i de forskellige roller, positioneringer, kommunikationsformer og organisationsformer, som opstår og anvendes for og omkring klassen. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du leder klasser i praksis med en udvidet forståelse for fagdidaktik og klasseledelse.  
 • Lær hvordan du implementerer klasseledelse og de forskellige principper, som du kan anvende i din praksis - samt de erfaringer, som andre har gjort sig.  
 • Hvordan du indgår i samarbejde og diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne lede klasser, eller gør det måske allerede. Du vil have ny inspiration til at arbejde med klasseledelse både praktisk og teoretisk, og det vil du få på dette modul. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Formål 

I arbejdet med klassen som en både social, relationel, kulturel og kommunikativ ramme om undervisning bliver den studerende gennem integration af praksiserfaring og teoretisk indsigt i stand til at arbejde med klasseledelse i et både almen-, fagdidaktisk og udviklingsrettet perspektiv. 

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at 

 • gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse. 
 • samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse. 
 • håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden 

 • have indsigt i faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse. 
 • have indsigt i forskellige principper for klasseledelse og erfaringer med implementering af dem. 
 • have indsigt i samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer inden for og omkring klassen. 

Færdigheder 

 • kunne mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen. 
 • kunne etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål. 
 • kunne anvende fagdidaktiske begreber til analyse af forskning og handling i pædagogisk praksis med særligt fokus på klasseledelse.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.