Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 5

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Lær at bruge forældresamarbejde som en ressource til at udvikle den pædagogiske praksis  

 • Lær hvordan du tilrettelægger, organiserer og indgår i forpligtende forældresamarbejde. 
 • Tag højde for forældres forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker i samarbejdsprocessen. 

Forældresamarbejdet kan være en kæmpe ressource i det pædagogiske arbejde. På dette modul lærer du at udvikle - og inddrage forældrene i - samarbejde som en integreret del af din pædagogiske praksis i dagtilbud eller skole. 

Med udgangspunkt i viden om forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring lærer du om interkulturel pædagogik, kommunikation og samarbejdsteorier. Du bliver klædt på til at omsætte denne viden i praksis, når du skal tilrettelægge og organisere forældresamarbejde. Teorier om flersprogethed indgår også på modulet, og de hjælper dig blandt andet med at samarbejde med forældre, som har forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker. 

Efter modulets afslutning kan du tilrettelægge, organisere og indgå i forpligtende forældresamarbejde i alle institutionstyper. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du tilrettelægger, organiserer og indgår i forpligtende forældresamarbejde.  
 • Lær teorier om interkulturel pædagogik, flersprogethed, kommunikation og samarbejde og brug dem til at udvikle det gode forældresamarbejde.  
 • Få indsigt i forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der ser værdien i det gode forældresamarbejde, og som derfor gerne vil udvikle kompetencerne til at indgå i og varetage samarbejde med forældrene i dagtilbud og skole. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Formålet er, at den studerende opnår viden om, samt kompetencer og færdigheder til, at udvikle - og inddrage forældrene i - samarbejde som en integreret del af den pædagogiske praksis. Den pædagogiske praksis med børn og forældre fordrer viden om og udvikling af muligheder for samarbejde i alle institutionstyper. 

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at indgå i og varetage samarbejde med forældrene i dagtilbud og skole.  

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde. 
 • facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden  

 • have indsigt i forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring. 
 • have viden om interkulturel pædagogik, flersprogethed, kommunikation og samarbejdsteorier. 

Færdigheder  

 • kunne tilrettelægge, organisere og indgå i forpligtende forældresamarbejde.  

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med intern censur.