Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Friluftsliv og udemotion

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Idræt, krop og bevægelse

Tilmeld

Lær at bruge uderummet og friluftsliv til læring, træning og oplevelser 

 • Lær hvordan du planlægger og afholder friluftsaktiviteter og udemotion for forskellige målgrupper. 
 • Få kendskab til natursyn, naturforvaltning og politikker, som har betydning for friluftsliv og udemotion. 

Naturen har et kæmpe potentiale for motion, læring og udvikling af mennesker. Men hvordan kan du udnytte det potentiale? På dette modul kommer du omkring alle aspekter af den pædagogiske anvendelse af friluftsliv og udemotion, fra didaktik til politik, og du vil kunne se og udnytte muligheder for oplevelser, læring og træning hos forskellige målgrupper.  

Naturen og uderummet er et område, som er objekt for forskellige syn, forvaltningspraksisser og politik. Dem skal du kende, når du vil udvikle eller afholde friluftslivs- og udemotionsaktiviteter. Det vil du lære på modulet. På modulet vil du også stifte bekendtskab med teorier om den betydning, som bevægelse, leg og idræt har i forhold til at udvikle fysiske ressourcer, identitet og socialisering hos forskellige målgrupper - når temaet er friluftsliv og udemotion. 

Du vil ved modulets afslutning have en forståelse for, hvordan du planlægger og afvikler undervisningsforløb samt arrangementer inden for friluftsliv og udemotion. Du vil kunne inddrage didaktiske, pædagogiske og sundhedsforøgende formål i din planlægning og dermed give deltagerne mere end bare gode oplevelser.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvikler, anvender og begrunder aktiviteter inden for friluftsliv og udemotion med forskellige målgrupper. 
 • Lær forskellige teorier om kropslig læring, træning, udvikling og identitet i forskellige udendørs rum og miljøer. 
 • Lær hvordan natursyn, naturforvaltning og politik påvirker friluftsliv og udemotion - og muligheden for at dyrke dem. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil inddrage friluftsliv og udemotion i din pædagogiske praksis. Hvis du har erfaring med friluftsliv er det en fordel, men ikke et krav. Du kan stadig sagtens lære at skabe læring, træning og oplevelser for mange forskellige målgrupper. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Den studerende 

 • kan udvikle, anvende og begrunde aktiviteter inden for friluftsliv og udemotion med forskellige målgrupper med udgangspunkt i teorier om kropslig læring, træning, udvikling og identitet i forskellige udendørs rum og miljøer. 
 • kan planlægge målrettede undervisningsforløb og organisere arrangementer inden for friluftsliv og udemotion. 
 • har viden om uderummets muligheder for oplevelser, læring og træning. 
 • har viden om didaktik og pædagogik i uderummet. 
 • har kendskab til natursyn, naturforvaltning og politikker med relation til friluftsliv og udemotion. 
 • kan reflektere over betydningen af bevægelse, leg og idræt i forhold til udvikling, fysiske ressourcer, identitet og socialisering hos forskellige målgrupper, når temaet er friluftsliv og udemotion.