Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Kommunikation (Pædagogisk Diplom)

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Lær at bruge hele den kommunikative værktøjskasse i din pædagogiske praksis

 • Lær om kommunikationsteorier og metoder, og hvordan du kan bruge dem i praksis. 
 • Lær hvordan du bruger kommunikationsredskaber og relationer i dit arbejde. 

Du ved allerede, at kommunikation er mere end bare ordene, du bruger. Med modulet i kommunikation lærer du også, hvordan du kan bruge det ”mere” og udvikle din egen professionelle kommunikative praksis i pædagogik.  

Med udgangspunkt i en teoretisk og metodisk gennemgang af kommunikation lærer du en række forskellige kommunikationsredskaber og får en værktøjskasse, som du kan bruge i din egen praksis. Du kommer også til at reflektere over den kontekst, som du kommunikerer i og relationernes betydning for kommunikationen og den konsekvens, som de har. 

Med modulet får du en mere strategisk og holistisk tilgang til kommunikation i din egen praksis. Du får flere handlemuligheder og strategier at trække på i forhold til udvalgte målgrupper, som du har berøring med i din pædagogiske praksis. Dermed kan du også arbejde målrettet med relationer, som er vigtige i det pædagogiske arbejde. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om en række kommunikationsteorier og metoder, som udmunder i konkrete redskaber og værktøjer. 
 • Hvordan du vælger den rette kommunikative tilgang til den relevante målgruppe, som du er i berøring med. 
 • Lær at arbejde målrettet med relationer og reflektér over deres betydning for kommunikationen i din daglige praksis. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder med pædagogik eller ønsker at supplere med pædagogisk viden om kommunikation.  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at 

 • deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis. 
 • udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde. 
 • forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende 

Viden 

 • have viden om kommunikationsteorier og metoder. 
 • have indsigt i forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder. 
 • kunne reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation. 

Færdigheder 

 • kunne anvende forskellige kommunikationsredskaber, eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog. 
 • kunne anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis. 
 • kunne begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper. 
 • kunne vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen.