Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Konflikthåndtering

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Skab kontakt i konflikter og lær at håndtere dem konstruktivt i samarbejde med individer, grupper eller organisationer  

 • Lær hvordan du håndterer konflikter som den vejledende eller støttende part med konflikthåndterende processer og metoder. 
 • Lær om konflikters grundlæggende mønstre og begreber samt betydningen af værdier og menneskesyn. 

Konflikter er som udgangspunkt ikke kun negative - de kan også hjælpe med at udvikle organisationer eller relationer - hvis de bliver håndteret konstruktivt. Men hvordan håndterer du en konflikt efter den er opstået, og bruger den som en læringsproces? Det lærer du på dette modul, hvor du får sat konflikter under lup og arbejder med basal konfliktløsning, afklarende samtaler og mægling mellem parter. 

Som konfliktmægler starter du med at skabe forståelse og kommunikation. Som en del af din undervisning vil du derfor lære at mestre kommunikation, der understøtter relationsdannelse og konflikthåndteringsprocesser. På den måde kan du rykke tættere på parterne og forstå konflikten mere holistisk end individerne, grupperne eller organisationen selv er i stand til. 

Med din metodiske værktøjskasse kan du samtidig samarbejde om de konflikthåndterende processer på tværs af værdier, normer og traditioner, som eksisterer i en given organisation. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du håndterer konflikter mellem individer, grupper eller organisationer og skaber konstruktiv konflikthåndtering.  
 • Lær om basal konfliktløsning, afklarende samtaler og mægling samt konflikters grundlæggende mønstre og begreber.  
 • Lær hvordan du vurderer og begrunder forskellige metoder i relation til grundlæggende værdier og magtforhold i konflikter.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Drømmer du om at arbejde med konfliktprocesser eller konflikthåndtering? Så er dette modulet for dig. Du kommer til at arbejde med de basale konflikthåndteringsmetoder som samtaler og mægling, men lærer også at analysere og anvende mere komplekse begreber som værdier og magtforhold i konflikter og konflikthåndteringsprocesser. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Formålet er, at den studerende med afsæt i praksiserfaringer og med henblik på professionelle opgaver kan arbejde kontaktskabende med egne og andres konflikter og anvende processer og metoder til håndtering af konflikter. 

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge. 

Mål for læringsudbytte 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at 

Kompetencer 

 • agere som vejledende og støttende tredje part med henblik på at håndtere konflikter i professionelle sammenhænge i større eller mindre grupper. 
 • kunne indgå i samarbejde om konflikthåndterende processer på arbejdspladser med forskellige værdier, normer og traditioner. 
 • udvikle samarbejde om konstruktiv konflikthåndtering, der understøtter konfliktkulturen i professionssammenhæng på individ-, gruppe- og organisationsplan. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende 

Viden 

 • forstå konflikters grundlæggende mønstre og begreber; herunder betydningen af værdier og menneskesyn. 
 • indsigt i basal konfliktløsning, afklarende samtaler og mægling. 

Færdigheder 

 • kunne vurdere og begrunde forskellige metoder i relation til grundlæggende værdier og magtforhold i konflikter. 
 • kunne anvende forskellige metoder til konflikthåndtering. 
 • kunne mestre kommunikation, der understøtter relationsdannelse og konflikthåndteringsprocesser.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.