Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Læring og didaktisk design

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Læringsvejleder

Tilmeld

Vær med til at styrke læring og didaktik i din skole eller institution

 • Få ny viden om didaktik, læring og designtænkning, som du kan bruge i dit arbejde.
 • Lær, hvordan du kan omsætte ny forsknings- og evidensbaseret viden til læringspraksis og undervisning.

Vil du styrke og udvikle din viden om elevers læring? Så er modulet i læring og didaktisk design et godt sted at finde den nyeste viden og få værktøjerne til at skabe ny udvikling inden for didaktik.

For at klæde dig på til at vejlede kolleger og fagfæller bedst muligt i læring og undervisning, så vil du på modulet få ny viden om læringsteori og didaktisk design. Du vil lære at omsætte din viden til eksempelvis didaktiske forløb med konkrete målsætninger eller eksperimentelle læringsmiljøer, hvor du er med til at udvikle nye elev- og lærerpositioner i undervisningen. Det er alt sammen for at forankre ny evidens- og forskningsbaseret viden om elevers læring i organisationen.

Du vil ofte arbejde med både udvikling, afprøvning og evaluering for at sikre, at I opnår de didaktiske mål med nye læringsmiljøer eller undervisningsformer. Det vil du også lære på modulet, hvor samarbejde og inddragelse ofte vil være i fokus.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan samarbejde om at omsætte evidens- og forskningsbaseret viden om elevers læring i organisationen.
 • Bliv i stand til at udvikle didaktiske forløb, der skaber eksperimenterende læringsmiljøer og undervisningsformer.
 • Hvordan du er med til at udvikle, afprøve og evaluere nye elev- og lærerpositioner og læringsmiljøer pædagogisk og didaktisk.
 • Få viden om læringsteori, didaktisk design og læringsressourcers funktion i pædagogisk praksis.
 • Få indsigt i forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange og deres betydning for tilrettelæggelse af læringsmiljøer og udvikling af viden.
 • Lær om didaktisk design og designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der skal varetage funktioner som læringsvejleder eller IT-vejleder, eller hvis du bare ønsker at udvikle dine didaktiske kompetencer. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan indgå i samarbejde om at omsætte evidens- og forskningsbaseret viden om elevers læring i organisationen
 • kan udvikle didaktiske forløb, der gennem de anvendte læringsressourcer, rum, aktiviteter og organisering skaber eksperimenterende læringsmiljøer og undervisningsformer
 • kan indgå i samarbejder om pædagogik og didaktik med fokus på at udvikle, afprøve og evaluere nye elev- og lærerpositioner og læringsmiljøer.
 • har viden om læringsteori, didaktisk design og læringsressourcers funktion i pædagogisk praksis
 • har indsigt i forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange og deres betydning for tilrettelæggelse af læringsmiljøer og udvikling af viden
 • har viden om didaktisk design og designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en ekstern prøve.