Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Matematikkens didaktik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Didaktisk udvikling i skolen

Tilmeld

Inddrag læringsmål i din undervisning i matematik og få nye handlemuligheder inden for matematikfaget  

 • Lær om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning i matematikfaget. 

Vil du have mere struktur på din matematikfaglige undervisning og bruge læringsmål? Så vil modulet i matematikkens didaktik give dig de faglige forudsætninger og kompetencer til at udvikle din undervisning og behandle matematikdidaktiske problemstillinger både i og uden for klasseværelset. 

Læringsmål kan være et godt værktøj til at retningsbestemme din undervisning, da det giver dig bedre mulighed for at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en matematikfaglig undervisning. Med dette modul får du viden og metoder til at bruge læringsmål i din undervisning. Som en vigtig del af læringsmål kommer du også til at arbejde med evaluering af undervisningen i matematik. 

Med viden fra modulet kan du også bedre vurdere og anvende matematikdidaktisk forskning og professionsviden til at udvikle din undervisningspraksis. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om matematikdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer.  
 • Hvordan du arbejder med matematikfaglig progression og differentiering.  
 • Lær teorier om matematikfaget og almendannelse.  
 • Forstå teorier om læring og læreprocesser i matematikfaget. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der gerne vil bruge læringsmål i matematik mere bevidst i din planlægning af undervisningen og i din daglige praksis. Det er også for dig, der gerne vil udvikle en dybere forståelse for matematikfaget og dets formål i forhold til almen dannelse. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

.  

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Den studerende  

 • har viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning.  
 • kan planlægge og beskrive læringsmålstyret undervisning i matematik.  
 • kan benytte relevante teorier og anvende metoder til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle matematikdidaktiske problemstillinger. 
 • kan anvende analytiske og kritiske tilgange til matematikdidaktisk forskning og professionsviden.  
 • kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en matematikfaglig undervisning.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i matematik.  

Indhold  

Matematikdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer.  

Matematikfaglig progression og differentiering.  

Teorier om matematikfaget og almendannelse.  

Teorier om læring og læreprocesser i matematikfaget.  

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.