Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Mobning og sociale inklusions- og eksklusionsprocesser

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Forebyg mobning og håndtér interventionsarbejdet, når mobning opstår 

 • Lær at håndtere forebyggelses- og interventionsarbejde i forhold til mobning. 
 • Forstå fænomenet mobning på baggrund af forskellige teoretiske paradigmer og forståelser.  

Vil du være med til at skabe de bedst mulige læringsrammer for børn og unge, hvor de ikke skal frygte for mobning og social eksklusion? Med dette modul lærer du ikke blot at håndtere mobning efter det er opstået, men du lærer også at identificere og håndtere de konflikter og processer, som ligger forud for mobningen. 

Som pædagog eller lærer ved du, at drilleri og konflikter er en forudsætning for børn og unges samvær. Men når drillerierne munder ud i social eksklusion, så er det mobning. Mobning kan være ødelæggende for den enkelte, men også særdeles negativt for den identifikation og forståelse, som binder en klasse eller gruppe sammen. Derfor lærer du på modulet at forstå forskellen mellem konflikter, mobning og andre sociale situationer, for at identificere de forskellige processer samt forskellige typer af mobning og krænkelser. Den analytiske viden får du koblet med metoder til at forebygge mobning og intervention i mobbesituationer. Du bliver også klædt på til at indgå i samarbejde på tværs af aktørgrupper i forebyggelses- og interventionsarbejdet, så en eventuel indsats mod mobning kan foregå hurtigt og effektivt. 

Da intervention og forebyggelse griber direkte eller indirekte ind over for parterne i en mobbesituation, så skal du også kunne vurdere metodernes etiske muligheder og begrænsninger for alle parter. Det vil du også lære på modulet i mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du analyserer komplekse sociale processer og relationer, og hvordan du iværksætter den rigtige intervention eller forebyggelse i forhold til mobning.  
 • Hvordan du reflekterer over mobning som et socialt og kulturelt fænomen, og hvordan dit arbejde kan styrke etiske og moralske forholdemåder og identifikationer.  
 • Lær hvordan du samarbejder på tværs af aktørgrupper i forebyggelses- og interventionsarbejdet.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil have forståelsen og metoderne til at arbejde med mobning konkret i din hverdag og overordnet som begreb. Du er formentlig uddannet lærer eller pædagog. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at få teoretisk viden om, samt kompetencer til at identificere, forebygge og håndtere, mobbesituationer i sociale og institutionelle sammenhænge. 

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • håndtere forebyggelses- og interventionsarbejde i forhold til mobning. 
 • indgå i samarbejde på tværs af aktørgrupper i forebyggelses- og interventionsarbejdet. 
 • udvikle arbejdet med mobning med henblik på at styrke etiske og moralske forholdemåder og identifikationer. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden  

 • have viden om fænomenet mobning på baggrund af forskellige teoretiske paradigmer og forståelser.  
 • have indsigt i forskellige positioner og komplekse sociale strukturer samt konsekvenser af mobning. 
 • kunne forstå forskelle mellem konflikter, mobning osv. i relation til identifikation af de forskellige processer - samt forskellige typer af mobning og krænkelser. 

Færdigheder  

 • kunne analysere komplekse sociale processer og relationer. 
 • kunne anvende, vurdere og begrunde metoder til forebyggelse af mobning og intervention i mobbesituationer. 
 • kunne vurdere metodernes etiske muligheder og begrænsninger for alle parter. 
 • kunne reflektere over mobning som et socialt og kulturelt fænomen.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med intern censor.