Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Lav undervisningsaktiviteter, der understøtter udviklingen af matematiske kompetencer hos voksne   

 • Lær at identificere voksnes manglende funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser via egne undersøgelser. 
 • Udvikl nye undervisningsaktiviteter eller udvikl nuværende med fagligt perspektiv på forskellige målgrupper og læringsforudsætninger. 

Kompetencerne til at forstå og anvende matematik er grundlæggende i vores samfund. Dette modul er for dig, der gerne vil hjælpe voksne med at finde eller genfinde matematikfærdigheder og -forståelser gennem en faglig specialisering og målrettede kompetencer. 

Når du skal til at arbejde med de funktionelle matematikfærdigheder hos voksne, så starter du med at undersøge forudsætningerne hos de enkelte elever eller kursister for at vælge det rette indhold inden for rammerne af undervisningen. Derfor vil du på modulet også lære, hvordan du vurderer kvaliteten og relevansen af læremidler til brug i voksenundervisning i matematik, med perspektiv på de målgrupper du arbejder med og deres læringsforudsætninger. Det gør din egen undervisning mere målrettet og personlig. 

Samarbejde er ofte relevant, når du skal arbejde med matematikfærdigheder hos voksne. Derfor lærer du også at indgå i samarbejde med andre fagpersoner om udvikling af praksis inden for FVU i matematik - samt andre kontekster, hvor samarbejde måtte være relevant.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du kan udføre egne undersøgelser af voksnes funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser på arbejdspladser og i hverdagssammenhænge.  
 • Lær at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsaktiviteter i matematik inden for stofområderne: Størrelser og tal, Form og dimension, Mønstre og relationer samt Data og chance.  
 • Hvordan du laver differentieret undervisning samt vurderer og anvender det materiale, som du skal bruge i din undervisning, bedst muligt. 
 • Lær at indgå i samarbejde på tværs af fag inden for både matematikundervisning og andre relevante kontekster for elever og kursister.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der brænder for matematikfaget, og som gerne vil have de specialiserede kompetencer til at undervise voksne med de særlige forudsætninger og udfordringer, der er. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan udføre egne undersøgelser af voksnes funktionelle matematikfærdigheder og -forståelse på arbejdspladser og i hverdagssammenhænge.  
 • kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsaktiviteter, der understøtter udviklingen af matematiske kompetencer i arbejdet med stofområderne: Størrelser og tal, Form og dimension, Mønstre og relationer samt Data og chance.  
 • kan indgå i samarbejde med andre fagpersoner om tilrettelæggelse af matematikundervisning i forskellige kontekster og om udvikling af praksis inden for FVU i matematik.  
 • kan diskutere og formidle begrundelser for forberedende voksenuddannelse (FVU) i matematik.  
 • har indsigt i forskellige matematikforståelser og tilgange til matematikundervisning.  
 • har viden om relevante, gældende bestemmelser og rammer for voksenundervisning med matematik. 
 • kan reflektere didaktisk over samspillet mellem læringsforudsætninger, rammesætning af undervisningen, valg af indhold og læreprocesser samt forskellige evalueringsmåder.  
 • kan vurdere kvaliteten og relevansen af læremidler til brug i voksenundervisning i matematik, herunder med et perspektiv på forskellige målgrupper og læringsforudsætninger. 
 • kan anvende it og regnetekniske hjælpeværktøjer i arbejdet med grundlæggende matematiske begreber, færdigheder og forståelser.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censur