Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 12: FVU-start

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Lær at forbedre tosprogede kursisters mundtlige færdigheder i dansk, særligt med fokus på ordforråd og kendskab af ord

 • Lær at planlægge, gennemføre og evaluere FVU-start for den enkelte deltager eller kursistgruppe

Dansk er kendt som et af de sværeste sprog i verden. Derfor er det ikke overraskende, at tosprogede kan have brug for hjælp til at lære sproget og ordene. Med modulet i FVU-start bliver du uddannet til at hjælpe dem.

FVU-start har en række love og et vejledningsgrundlag, som du skal kende, inden du starter med at undervise på FVU-start. Den viden er med til at sætte rammerne for din tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning. Du vil selvfølgelig også lære om flersprogethed og andetsprogstilegnelse for at klæde dig på til bedre at møde din kursister og udvikle deres mundtlige færdigheder i dansk.

Samarbejde med kolleger og andre instanser er selvfølgelig en vigtig del af dit arbejde, og derfor vil du også lære at reflektere sprogligt, didaktisk og pædagogisk og dele din refleksion med de relevante parter.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om FVU-start fra planlægning, til gennemførelse og evaluering
 • Hvordan du bidrager til at udvikle praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner
 • Lær at indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start
 • Få en indføring i lov- og vejledningsgrundlaget for FVU-start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer
 • Få forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
 • Hvordan du afdækker sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering
 • Lær at træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du vil gerne hjælpe tosprogede kursister med at udvikle deres ordforråd og lære at gebærde sig på dansk. Du kommer til at lære, hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer FVU-start.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere FVU-start for den enkelte deltager og kursistgruppe
 • kan bidrage til at udvikle praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner
 • kan indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start
 • har viden om lov- og vejledningsgrundlaget for FVU- start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer
 • har forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
 • kan reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori
 • kan afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering
 • kan træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start
 • kan begrunde valg af samt inddrage, tilpasse og udvikle læremidler og tekster.