Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Lær at bruge voksnes forskellige forudsætninger for at lære matematik i undervisningen

 • Få værktøjer til at arbejde med voksnes blokeringer og modstand over for matematik.
 • Bliv bedre til at arbejde tværfagligt med kolleger om vejledning, evaluering og udvikling af studietilbud.

Med modulet Matematikvanskeligheder hos voksne bliver du bedre i stand til at forstå voksnes læringsstrategier og tankegang i forhold til faget matematik. Med udgangspunkt i teori og matematikdidaktisk litteratur vil du kunne lave differentieret undervisning samt planlægning og evaluering af kompenserende undervisning.

Ved modulets afslutning vil du hurtigt kunne analysere voksne elevers vanskeligheder ved matematik og iværksætte de relevante supplerende undervisningsaktiviteter – også på tværs af fag.

Det får du indsigt i på dette modul:

 •  Hvordan voksne regner, herunder hovedregning og overslagsregning, og hvilke blokeringer og modstande de kan have for undervisning.
 •  Matematikdidaktisk litteratur om matematikvanskeligheder.
 •  Hvilke teorier og metoder du kan bruge til at synliggøre voksnes læringsstrategier.
 •  Hvordan du bruger sprog og kommunikation til at skabe positiv association med matematiklæring.
 •  Hvordan du bruger kompenserende undervisningsmaterialer.
 •  Hvordan du foretager egne undersøgelser af forskellige testtyper.
 •  Hvordan du foretager formativ og summativ evaluering.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der ønsker at arbejde med voksenundervisning i faget matematik på for eksempel en erhvervsskole eller VUC.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere differentieret matematikundervisning til voksne med matematikvanskeligheder inden for stofområderne størrelser og tal, form og dimension, mønstre og relationer samt data og chance.
 • kan med basis i teori og viden om matematikvanskeligheder iværksætte undervisningsaktiviteter, der tilgodeser forskellige læringsudfordringer og -strategier i matematik, herunder ved brug af kompenserende it-værktøjer og digitale læremidler.
 • kan udvikle undervisningsaktiviteter med brug af relevante data, medier og aktiviteter inden for matematikkens hovedområder
 • kan indgå i samarbejde med andre fagpersoner om tilrettelæggelse af matematikundervisning for voksne med matematikvanskeligheder og om udvikling af matematikundervisningspraksis.
 • har viden om karakteren af forskellige former for matematikvanskeligheder.
 • kan inddrage viden om voksnes forskellige tankegange og strategianvendelser i løsning af matematiske problemstillinger.
 • kan inddrage relevante sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring.
 • kan kortlægge matematikvanskeligheder hos voksne med inddragelse af relevante afdækningsmetoder og evalueringsformer