Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Lær at inddrage alle deltagere og kursisters forudsætninger i planlægning og gennemførelse af FVU læsning (Forberedende Voksenundervisning)

 • Få indsigt i tilrettelæggelsesformer og visitationsramme for FVU inden for lov- og vejledningsgrundlaget.

Med modulet Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU er formålet, at du bliver i stand til selvstændigt at trinplacere, planlægge, gennemføre og evaluere FVU læsning med hensyntagen til lov- og vejledningsrammer. Herudover lærer du at inddrage de sproglige forudsætninger og færdigheder samt identificere undervisningsbehovene for forskellige deltagere eller kursister.

Ved modulets afslutning, vil du kunne varetage alle aspekter af FVU læsning, herunder også i situationer hvor dansk er andetsproget. Du vil derudover kunne inddrage de optimale læremidler og læse- og skriveteknologi, afhængig af behov og evner hos deltagere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Du kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, valg af læreprocesser og undervisningsindhold samt forskellige evalueringsmåder i FVU læsning.
 • Differentiere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførelse og evaluering ud fra kursist- og holdspecifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv.
 • Du får den nyeste forskningsbaserede viden om skriftsprogsundervisning i planlægningen og gennemførslen af FVU-forløb i læsning.
 • Hvordan du analyserer, vurderer, tilpasser og udvikler læremidler og tekster til en specifik FVU-kontekst.
 • Hvordan du udvikler FVU-praksis og indgår i kollegialt og institutionelt udviklingssamarbejde med relevante fagpersoner i og omkring FVU-praksis.
 • Indsigt i lov- og vejledningsgrundlaget FVU, herunder om visitationsrammen og forskellige tilrettelæggelsesformer.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der ønsker at arbejde med FVU læsning for voksne og samtidig få en bedre forståelse for forskellige målgruppers behov for undervisning og mulighed for inddragelse af supplerende midler og teknologi.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan trinplacere, planlægge, gennemføre og evaluere FVU læsning (Forberedende Voksenundervisning) for den enkelte deltager og/eller kursistgruppe på baggrund af afdækning af skriftsproglige forudsætninger og færdigheder samt identificerede undervisningsbehov.
 • kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, valg af læreprocesser og undervisningsindhold samt forskellige evalueringsmåder i FVU læsning.
 • kan differentiere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførelse og evaluering ud fra kursist- og holdspecifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv.
 • kan inddrage opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsundervisning i planlægningen og gennemførelsen af FVU-forløb i læsning.
 • kan analysere, vurdere, tilpasse og udvikle læremidler og tekster til en specifik FVU-kontekst.
 • kan begrunde og inddrage it-læremidler og/eller læse- og skriveteknologi.
 • kan udvikle FVU-praksis, herunder indgå i kollegialt og institutionelt udviklingssamarbejde med relevante fagpersoner i og omkring FVU-praksis.
 • har indsigt i lov- og vejledningsgrundlaget FVU, herunder om visitationsrammen og forskellige tilrettelæggelsesformer