Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Lær at planlægge, gennemføre og evaluere individuel ordblindeundervisning (OBU) for voksne

 • Få indsigt i hvordan du inddrager læse- og skriveteknologi samt anden pædagogisk støtte i ordblindeundervisningen for voksne.
 • Bliv bedre til tværfagligt samarbejde med undervisere og relevante fagpersoner.

Med modulet Ordblindeundervisning for voksne får du viden om metoder, didaktik, læremidler og voksenundervisning, således at du selvstændigt kan planlægge,

gennemføre og evaluere undervisning for ordblinde og tosprogede. Derudover får du udviklet en faglig værktøjskasse med metoder, læremidler samt teknologiske støttemuligheder, så du kan differentiere din undervisning efter elevernes sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov.

Ordblindhed er en kæmpe hæmsko, men med dette modul bliver du klædt på til at give voksne en nye chance for at arbejde med deres ordblindhed. Det vil også gøre dig mere kompetent til at indgå i samarbejde med undervisere og andre relevante fagpersoner for at iværksætte hensigtsmæssige tiltag i forhold til voksne med ordblindhed.   

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lovgrundlag for ordblindeundervisning for voksne.
 • Teori om ordblindhed, herunder definition, årsagsforhold og følger.
 • Didaktik og metoder i ordblindeundervisningen for voksne.
 • Hvordan du analyserer, vurderer og udvælger egnede læremidler til ordblindeundervisning for voksne, herunder vurdering af teksters tilgængelighed.
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af individuel ordblindeundervisning for voksne på baggrund af afdækning af sproglige forudsætninger, skriftsproglige færdigheder og undervisningsbehov.
 • Læse- og skriveteknologi samt specialpædagogisk støtte og andre støtte- og vejledningsmuligheder for voksne med ordblindhed.
 • Ordblindhed og tosprogethed.
 • Udvikling af undervisningsplan og/eller læremidler til ordblindeundervisning for voksne.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der ønsker at arbejde med at styrke forudsætningerne for ordblinde eller tosprogede voksne.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere individuel OBU (ordblindeundervisning for voksne) på baggrund af afdækning af skriftsproglige forudsætninger og færdigheder samt identificerede undervisningsbehov.
 • kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, læreprocesser, læringsindhold/læremidler og evaluering i OBU.
 • kan analysere, vurdere, tilpasse og udvikle læremidler og tekster til en specifik OBU-kontekst.
 • kan begrunde og inddrage it-læremidler og/eller læse- og skriveteknologi.
 • kan differentiere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførelse og evaluering ud fra individuelle deltagerforudsætninger, herunder andetsprogsproblematikker.
 • kan udvikle OBU-praksis samt indgå i samarbejde med relevante fagpersoner.
 • har indsigt i opdaterede, forskningsbaserede teorier om ordblindhed, herunder definition, årsagsforhold og afledte vanskeligheder.
 • har indsigt i lovgrundlag for OBU samt specialpædagogiske og andre støtte- og vejledningsmuligheder for voksne med ordblindhed.