Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Skab en systematisk tilgang til ungdomsuddannelsers skriftsproglige indsats i samarbejde med relevante aktører

 • Lær at undervise elever og kolleger på baggrund af testgenererede og undervisningsnære data.
 • Lær at indgå i netværksarbejde på uddannelsessteder.

Med modulet Læsevejledning i ungdomsuddannelserne får du kompetencerne til at være primus motor i at skabe den bedst mulige skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne. Det indebærer blandt andet, at du får nyeste forskningsbaserede viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning samt faglig læsning og

skrivning. Derudover bliver du klædt på til at kunne planlægge, koordinere og evaluere uddannelsesstedets skriftsproglige indsats med inddragelse af kolleger, elever og andre relevante faggrupper. 

Som tovholder for ungdomsuddannelsers skriftsproglige praksis, får du undervisning i, hvordan du kombinerer relevante vejledningsmetoder og -strategier med en forståelse for forskellige elev- og lærerkulturer. Det vil lette netværksarbejdet og gøre det muligt at vejlede elever og kolleger om læse- og skriveteknologi, specialpædagogisk støtte samt andre dispensationsmuligheder.

Det får du indsigt i på dette modul:

 •  Opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning samt faglig læsning og skrivning.
 •  Hvordan du planlægger, koordinerer, udvikler og evaluerer uddannelsesstedets læseindsats i samarbejde med relevante aktører, herunder fagkolleger og ledelse, på et systematisk grundlag.
 • Hvordan du analyserer, vurderer og reflekterer over testgenererede og undervisningsnære data og på baggrund heraf vejleder og underviser elever og kolleger.
 • Forskellige muligheder for at bruge læse- og skriveteknologi, specialpædagogisk støtte samt andre støtte- og dispensationsmuligheder.
 • Opdaterede forskningsbaserede teorier om skriftsprogsvanskeligheder og relevante undervisningstiltag
 • Relevante vejledningsmetoder og -strategier samt forskellige elev- og lærerkulturer.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der ønsker at arbejde strategisk og praktisk med at udvikle og løfte ungdomsuddannelsers skriftsproglige praksis til hverdag.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 •  kan udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret, forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning samt faglig læsning og skrivning.
 •  kan planlægge, koordinere, udvikle og evaluere uddannelsesstedets læseindsats i samarbejde med relevante aktører, herunder fagkolleger og ledelse, på et systematisk grundlag.
 •  kan analysere, vurdere og reflektere over testgenererede og undervisningsnære data og på baggrund heraf vejlede og undervise elever og kolleger.
 •  kan vejlede elever og kolleger om læse- og skriveteknologi, specialpædagogisk støtte samt andre støtte- og dispensationsmuligheder.
 •  kan indgå reflekterende og kommunikativt i relevant netværksarbejde.
 •  kan vurdere teksters tilgængelighed og fagteksters struktur og funktion og på baggrund heraf vejlede faglærere om fagintegreret læse- og skriveundervisning.
 •  har indsigt i opdaterede forskningsbaserede teorier om skriftsprogsvanskeligheder og relevante undervisningstiltag.
 •  har viden om relevante