Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Lær at afdække engelsksprogede færdigheder og lave kvalificeret visitering til FVU-engelsk

 • Få indsigt i engelsk tale- og skriftsprog og lær at placere kursisters forudsætninger og færdigheder

Vi er dagligt i kontakt med det engelske sprog. Men hvilke forudsætninger og færdigheder i engelsk skal man have for at besidde forskellige jobs eller have en fungerende hverdag i Danmark? Det vil du kunne analysere og vurdere, afdække og vejlede om, når du har gennemført dette modul.

Med viden om tilegnelse af grundlæggende sproglige færdigheder på engelsk som fremmedsprog vil du arbejde med blandt andet syntaks, semantik og pragmatik i engelskfaget. Selv om formålet med dit arbejde er afdækning, analyse og vurdering af unge og voksnes engelsksproglige forudsætninger samt visitering til FVU-engelsk, så er formidlingen af afdækningsresultaterne lige så vigtig. Så det vil du selvfølgelig også lære på modulet.

En del af dit arbejde vil involvere tests for at afsøge kursisters færdigheder. Derfor vil du også lære at arbejde med tests samt at analysere data ud fra tests.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du afdækker og vejleder, herunder analyserer og vurderer grundlæggende engelsksproglige forudsætninger og færdigheder
 • At formidle afdækningsresultater til kursister og relevante samarbejdspartnere med henblik på visitation
 • Få indsigt i engelsk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik, fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik og pragmatik
 • Lær om lovgrundlaget for eksisterende FVU-tilbud og afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne
 • Hvordan du analyserer testgenererede data.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med afdækning af engelsksprogede færdigheder hos voksne eller unge samt visitering af kursister til FVU-engelsk.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan afdække og vejlede, herunder analysere og vurdere grundlæggende engelsksproglige forudsætninger og færdigheder hos kursisterne i forhold til job- og hverdagsbehov
 • kan formidle afdækningsresultater til kursister og relevante samarbejdspartnere med henblik på visitation
 • kan påtage sig ansvaret for kvalificeret visitering til FVU-engelsk
 • har indsigt i engelsk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik, fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik og pragmatik
 • har viden om tilegnelse af grundlæggende sproglige færdigheder på engelsk som fremmedsprog
 • har viden om sproglæring samt funktionelle kommunikative kompetencer
 • har viden om lovgrundlaget for eksisterende FVU-tilbud om afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne
 • kan analysere testgenererede data
 • kan vurdere og anvende materialer og vejledninger til afdækning af engelsksproglige færdigheder på baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier.