Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 9: FVU-engelsk

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning og vejledning for unge og voksne

Tilmeld

Lær, hvordan du underviser voksne, som ønsker at udvikle deres engelskkundskaber i forbindelse med arbejde eller uddannelse

 • Lær, hvordan du laver differentieret undervisning i engelsk på baggrund af jobfunktion og hverdagsbehov

De fleste jobs og uddannelser kræver engelskfærdigheder i dag, og med dette modul får du metoder og didaktisk viden til at undervise voksne, som har brug for at udvikle deres engelskkundskaber. Modulet er en del af uddannelsen til FVU-engelsklærer.

Som FVU-engelsklærer vil du møde kursister på FVU-forløb med meget forskellige arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige behov. Derfor er det vigtigt, at du kan tilpasse undervisningen til deres behov i arbejdslivet. Du vil lære at arbejde med bekendtgørelsen for FVU, herunder læreplanen, vejledninger og prøvegrundlaget for FVU-engelsk.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du underviser praksisnært med afsæt i deltagernes jobfunktioner
 • Få indsigt i bekendtgørelsen for FVU, herunder læreplanen, vejledninger og prøvegrundlaget for FVU-engelsk
 • Hvilke arbejdsformer, læremidler og kompenserende strategier, herunder viden om IT som et hjælpemiddel dine elever kan bruge i forbindelse med arbejdsliv og dagligdag
 • Lær om virksomhedsforlagt undervisning, voksendidaktik og voksenlæring, herunder teorier om transfer
 • Hvordan du begrunder, analyserer og anvender læremidler med et perspektiv på IT i en specifik FVU-engelsk kontekst
 • Lær at vurdere engelsksprogede teksters indholdsmæssige og sproglige tilgængelighed.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har allerede pædagogisk erfaring eller som underviser, og vil gerne undervise på FVU i engelsk.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan trinplacere kursister på baggrund af en afdækning samt planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning i FVU-engelsk i forhold til kursisternes job og hverdagsbehov
 • kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, læreprocesser og undervisningsindhold samt forskellige evalueringsformer i FVU-engelsk
 • kan udvikle FVU-engelsk ud fra forskningsbaseret viden samt en kontekstbaseret og situeret praksis
 • har indsigt i bekendtgørelsen for FVU, herunder læreplanen, vejledninger og prøvegrundlaget for FVU-engelsk
 • har viden om arbejdsformer, læremidler og kompenserende strategier herunder viden om IT som et hjælpemiddel i forbindelse med arbejdsliv og dagligdag
 • har viden om virksomhedsforlagt undervisning, voksendidaktik og voksenlæring, herunder teorier om transfer
 • kan begrunde, analysere og anvende læremidler med et perspektiv på IT i en specifik FVU-engelsk kontekst
 • kan vurdere engelsksprogede teksters indholdsmæssige og sproglige tilgængelighed
 • kan undervise praksisnært med afsæt i deltagernes jobfunktioner.