Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Naturfagsdidaktik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Didaktisk udvikling i skolen

Tilmeld

Brug mediers muligheder for at skabe digital literacy og lave it-støttet læring i naturfag 

 • Få viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning i naturfag. 

Naturfag har gode muligheder for at inddrage it og læringsmål i undervisningen. På modulet i naturfagsdidaktik med medier lærer du at gøre det rigtigt. 

Anvendelsen af medier og it i naturfag giver, ud over de klassiske naturfaglige kompetencer, også eleverne mulighed for at anvende centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og refleksion. Det er vigtige kompetencer, som du kan støtte med for eksempel webbaseret fagdidaktisk arbejde med fokus på nye formidlingsformer og nye måder at skabe viden på. Uanset om du vælger virtuelle rum eller fysisk tilstedeværelse som udgangspunkt for undervisningen i naturfag, så giver modulet dig kompetencerne til at bruge almindelige eller kollaborative arbejdsformer gennem it i din undervisning. 

Brugen af medier i naturfag giver elever indblik i relevante regler og lovgivning inden for ophavsret i arbejdet med naturfagene, men også generel indsigt i nye digitale teknologiers muligheder og indflydelse på deres liv og verden. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du bruger læringsmålsorienteret didaktik og læringsmålstyret undervisning til at styrke både naturfag og elevernes digitale literacy. 
 • Få indsigt i den fagdidaktiske anvendelse af centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion og analyse.  
 • Lær at designe it-medieret undervisning i naturfagene med virtuel eller fysisk tilstedeværelse.  
 • Lær om forsknings- og udviklingsarbejde inden for naturfagenes it-fagdidaktik samt digitale læringsressourcer. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du ser en kæmpe værdi i at anvende it i naturfag for at give eleverne nye muligheder for at arbejde med både naturfag og deres centrale it-kompetencer. Med dette modul får du kompetencer og forståelse til at gøre det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Den studerende  

 • har viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning.  
 • har viden om ’digital literacy’ og didaktisk design som forståelsesramme for udvikling af undervisning og læring med it og medier i naturfag. 
 • har indsigt i den naturfaglige betydning af kommunikationskritisk kompetence, multimodal formidling og web-etik. 
 • kan planlægge og beskrive læringsmålstyret undervisning i naturfag. 
 • kan forestå naturfaglig planlægning, gennemførelse og evaluering af læreprocesser med det brugergenererede web. 
 • kan i naturfagene designe forløb med anvendelse af it-støttet læring i både fysiske rum uden for skolen og i virtuelle rum.  
 • kan designe naturfaglige forløb med anvendelse af kollaborative arbejdsformer gennem it.  
 • kan anvende og vurdere naturfaglige forsknings- og udviklingsarbejder om it og læring.  
 • kan indgå i naturfagligt samarbejde om at etablere og evaluere udviklingsmiljøer med anvendelse af it og medier.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i naturfag.  

Indhold  

 • Teorier om digital literacy og didaktisk design som grundlag for it-medieret undervisning af børn og unge.  
 • Fagdidaktisk anvendelse af centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og erfaringsformer.  
 • Webbaseret fagdidaktisk arbejde med fokus på nye formidlingsformer og nye måder at skabe viden på, alene og i samarbejde med andre.  
 • Design af it-medieret undervisning i naturfagene med virtuel eller fysisk tilstedeværelse.  
 • Forsknings- og udviklingsarbejde inden for naturfagenes it-fagdidaktik.  
 • Forsknings- og udviklingsarbejde inden for digitale læringsressourcer.  
 • Arbejde med dataindsamling og databehandling og vurdering af digitale læringsressourcer.  
 • Indsigt i relevante regler og lovgivning inden for ophavsret i arbejdet med naturfagene.  
 • Indsigt i nye digitale teknologiers muligheder og indflydelse på demokratiske, sociale og kommunikative relationer. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.