Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Pædagogisk it og digitale læringsformer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Læringsvejleder

Tilmeld

Inddrag digitale teknologier i undervisningen med den nyeste viden om digitale læringsformer og didaktik

 • Få ny viden om didaktik og læring i kombination med digitale teknologier
 • Lær at inddrage digitale teknologier i egen undervisning eller påtag dig ansvaret for at anvende dem overordnet i din organisation

Begiv dig ud i en inddragende digital verden, hvor kreativitet og innovation udfolder sig på nye måder. Vil du være med til at udnytte det store læringspotentiale, som ligger gemt i digitalt understøttet undervisning? Så er modulet i pædagogisk it og digitale læringsformer det rigtige valg.

Her får du ikke bare udvidet din forståelse for de digitale teknologier, men du får også mulighed for at reflektere over deres anvendelse med fagfæller i et stærkt fællesskab. Digitale læringsværktøjer kommer i mange former, fra Minecraft til Micro:bit, og du vil få en holistisk forståelse samt introduktion til nogle af de mest anvendelige til dit formål. 

Samtidig med at de digitale værktøjer og teknologier byder på helt nye interaktive måde at lære på, så stiller de også nye tekniske og praktiske udfordringer for didaktik og læring. Dem vil du blandt andet lære at behandle på dette modul, så du og dine kolleger kan skabe involverende og udviklende digitale læringsmiljøer på et informeret grundlag.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du indgår i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af digitalt understøttet undervisning og inddrager forskningsbaseret viden i din undervisning.
 • Lær at bruge digitale teknologier i din undervisning og reflekter over deres anvendelse i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv. 
 • Bliv i stand til at påtage dig ansvaret for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring.
 • Få ny viden om, hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring og lær at vejlede kolleger i arbejdet med pædagogisk it og digitale læringsformer.
 • Forstå de digitale artefakters form, opbygning og betydning i omverdenen, og bliv klædt på til at anvende digitale værktøjer til at differentiere undervisningen og skabe motiverende og engagerende læringsmiljøer der fremmer kreativitet og innovation.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med undervisning eller pædagogik og drømmer om at inddrage flere digitale formater eller værktøjer i din egen undervisning . Modulet henvender sig også til dig, der arbejder på PLC (pædagogisk læringscenter)

Med dette modul kan du ikke bare styrke din egen praksis, men også være med til at skabe digitale læringsmiljøer, som kolleger og arbejdspladsen kan have gavn af.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af digitalt understøttet undervisning og læring på baggrund af forskningsbaseret viden 
 • kan håndtere digitale teknologier og reflektere over deres anvendelse i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv. 
 • kan påtage sig ansvar for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring 
 • har viden om, hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring 
 • har viden om digitale artefakters form, opbygning og betydning i omverdenen 
 • kan vejlede kolleger i arbejdet med pædagogisk it og digitale læringsformer 
 • kan anvende digitale værktøjer til at differentiere undervisningen og skabe motiverende og engagerende læringsmiljøer 
 • mestrer metoder til digital produktion og design af læringsmiljøer, der fremmer børn og unges kreative og innovative kompetence 
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.