Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Pædagogisk psykologi

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Psykologi

Tilmeld

Få en psykologisk værktøjskasse til at styrke dit pædagogiske arbejde  

 • Brug psykologisk teori og metoder til at reflektere kritisk over normer, lærings- og dannelsesprocesser i pædagogisk praksis. 
 • Få viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper. 

Vil du gerne supplere din pædagogiske uddannelse og erfaring med psykologisk viden og teori? Med modulet i pædagogisk psykologi kan du gøre det og få nye perspektiver på læring og dannelse, og samtidig begrunde og udvikle handlingsstrategier i forhold til pædagogiske lærings- og dannelsesproblemstillinger. 

Modulet vil introducere dig for en række psykologiske teorier om lærings- og dannelsesprocesser, og du vil også få viden om deres forankring i forskning, historie og samfund. Den viden vil blandt andet gøre dig bedre til at indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis. På den måde kan du få en nøglerolle i forhold til at udvikle differentierede tilbud til individer eller grupper. 

Det er dog ikke kun et teoretisk modul, så du vil også få konkrete metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser, så du kan begrunde og udvikle handlingsstrategier i forhold til pædagogiske lærings- og dannelsesproblemstillinger. Det kan både være for individer, grupper og sågar organisationer. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om lærings- og dannelsesprocesser i et psykologisk perspektiv.  
 • Hvordan du kan identificere almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper.  
 • Hvordan du indhenter informationer om læreprocesser og læringsmiljøer og bruger den viden til at udvikle nye handlingsstrategier.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil have et eller flere psykologiske perspektiver på læring og dannelse. Den viden får du operationaliseret med metoder, så du kan bruge den til at udvikle din praksis eller specialisere dig. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis. 
 • har psykologisk viden om lærings- og dannelsesprocesser og deres forankring i forskning, historie og samfund.  
 • har viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper.  
 • kan analysere og diskutere psykologiske problemstillinger med afsæt i forskellige lærings- og dannelsesteorier.  
 • kan anvende psykologisk teori til at reflektere kritisk over normer og menneskesyn i pædagogisk praksis.  
 • kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser i læringsmiljøer set i individuelt, socialt og kontekstuelt perspektiv.  
 • kan begrunde og udvikle handlingsstrategier i forhold til pædagogiske lærings- og dannelsesproblemstillinger på individ-, gruppe- og organisationsniveau.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.