Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Læsevejledning i grundskolen

Tilmeld

Lær at afdække, hvilke elever der har skriftsprogsvanskeligheder, og tilrettelæg og vejled om relevante handlemuligheder  

 • Bidrag som læsevejleder til en succesfuld undervisning for elever med skriftsprogsvanskeligheder.

Hvad er kendetegnene ved skriftsprogsvanskeligheder, og hvad kan man gøre for at identificere og agere på dem? På dette modul i skriftsprogsvanskeligheder får du indsigt i dysleksi og sprogforståelsesvanskeligheder samt de handlemuligheder, der er fra grundskole til udskoling.  

For at behandle skriftsprogsvanskeligheder skal de først afdækkes korrekt. Du bliver med dette modul i stand til at identificere og afdække forskellige former for læse- og skrivevanskeligheder, også de tidlige tegn som kræver en tidlig og målrettet indsats.

Selv om du lærer at planlægge og gennemføre den forebyggende, foregribende og indgribende indsats, så er der også stor fokus på at vejlede og formidle til kolleger. Det kan for eksempel være om problematikker og løsninger inden for afkodningsvanskeligheder, vanskeligheder med sprogforståelse i læsning samt sammensatte sproglige vanskeligheder.  

Du lærer specifikt, hvordan du kan understøtte kolleger eller andre relevante målgrupper i at lave tilpasset undervisning for elever med skriftsproglige vanskeligheder og benytte didaktisk og kompenserende anvendelse af digitale hjælpemidler.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at karakterisere skriftsprogsvanskeligheder med udgangspunkt i fremtrædelsesformer og udtryk.
 • Hvordan du vejleder og faciliterer kollegiale lære- og videndelingsprocesser, så der kan blive lavet differentieret undervisning eller iværksættes kompenserende hjælp i form af for eksempel digitale hjælpemidler.
 • Lær at vurdere, analysere og reflektere over problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og formidl dem til relevante målgrupper.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med skriftsproglige eller sproglige vanskeligheder som en specialiseret funktion inden for pædagogik eller undervisning, eller som gerne vil have nye kompetencer til at varetage dit nuværende arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan vejlede i at tilrettelægge og gennemføre differentieret og inkluderende skriftsprogsundervisning, der tilgodeser alle elever i den almindelige undervisning.
 • kan vejlede relevante målgrupper i formativ anvendelse af evalueringsresultater med henblik på forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.
 • kan afdække skriftsproglige vanskeligheder hos elever i hele skoleforløbet samt identificere tidlige tegn på vanskeligheder hos elever i begynderundervisningen.
 • kan formidle og kommunikere viden om vanskeligheder med læsning og skrivning til relevante målgrupper.
 • har indsigt i metoder til afdækning og evaluering af elevers læse- og skrivefærdigheder med særlig henblik på at identificere afkodnings- og sprogforståelsesvanskeligheder.
 • har indsigt i forskellige læse- og skrivemetodiske tiltag med henblik på tilpasset undervisning af elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder i didaktisk og kompenserende anvendelse af digitale hjælpemidler.
 • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for afkodningsvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning samt sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.