Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Sundhed, krop og bevægelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Idræt, krop og bevægelse

Tilmeld

Lær hvordan du laver sundhedsfremmende tiltag ved at bruge krop og bevægelse 

 • Lær om forskellige sundhedsopfattelser og -begreber til brug i dit arbejde med sundhedsfremme. 
 • Lær om forholdet mellem brugen af kroppen, bevægelse, sundhed og sygdomsforebyggelse. 
 • Få erfaring med praktiske former for idræt og bevægelse, der kan styrke forskellige målgruppers sundhed. 

Sundhed er en forudsætning for at leve et godt liv, men der er vidt forskellige opfattelser af, hvad sundhed er, og hvordan den skabes. På dette modul dykker du ned i begreber, metoder og praktiske øvelser som omhandler bevægelse, kroppen og sundhed, så du kan styrke din faglighed og pædagogiske praksis. 

Forskellige målgrupper har forskellige behov for sundhedsfremme og forskellige begrænsninger i forhold til bevægelse. Dem får du en forståelse for, så du kan udvikle, begrunde og planlægge sundhedsfremmende tiltag, der tager hensyn til netop behov og begrænsninger. Du vil også lære at evaluere sundhedsfremmende tiltag, så du kan reflektere over din egen og andres praksis. 

For at få en bedre forståelse af sundhedsbegrebet, så får du på modulet kendskab til forskellige måle- og vurderingsredskaber med relevans til bevægelse og sundhed. De kan, sammen med viden om humanbiologisk teori i relation til idræt og bevægelse, give dig et holistisk indtryk af hvilke sundhedspolitikker og -strategier, der vil skabe det bedste sundhedsfremmende resultat hos den målgruppe eller de individer, som du arbejder med. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du udvikler, begrunder og implementerer sundhedspolitikker og -strategier i relation til bevægelse. 
 • Lær at kombinere viden om sundhedsopfattelser og sundhedsbegreber med viden om krop, bevægelse, sundhed og sygdomsforebyggelse for at skabe holistiske tiltag i lokal professionsrelevant sammenhæng. 
 • Lær at reflektere over begreber, metoder, teori og empiri i relation til din egen faglige og pædagogiske erfaring. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil arbejde med sundhedsfremmende tiltag inden for pædagogikken. Det vil du lære at gøre gennem anvendelse af bevægelse og kropslig forståelse. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Den studerende: 

 • kan bidrage til at udvikle, begrunde og implementere sundhedspolitikker og -strategier i relation til bevægelse i lokal professionsrelevant sammenhæng. 
 • kan bidrage til at udvikle, begrunde, planlægge og evaluere sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter til relevant målgruppe i konkret kontekst. 
 • har kendskab til forskellige sundhedsopfattelser og sundhedsbegreber. 
 • har kendskab til forskellige strategier for sundhedsfremme og forebyggelse. 
 • har viden om og forståelse for forhold mellem krop, bevægelse, sundhed og sygdomsforebyggelse herunder humanbiologisk teori i relation til idræt og bevægelse. 
 • har kendskab til forskellige praksisformer med idræt og bevægelse, der kan bidrage til at styrke målgruppers sundhed. 
 • har kendskab til forskellige måle- og vurderingsredskaber med relevans til bevægelse og sundhed. 
 • kan reflektere over begreber, metoder, teori og empiri i relation til egen faglig og pædagogisk erfaring.