Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Teknologiforståelse og digitale kompetencer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Læringsvejleder

Tilmeld

Vær med til at sikre digital dannelse og teknologiforståelse hos børn og unge

 • Lær hvordan du kan danne børn og unge digitalt og give dem de nødvendige digitale kompetencer
 • Få indsigt i en række anvendelige metoder til at designe forløb eller løsninger med eller for børn og unge

Tror du på, at teknologisk dannede børn og unge er bedre stillet i fremtiden? Så vil du på modulet i teknologiforståelse og digitale kompetencer lære at skabe et grundlag for, at dine elever eller unge ikke bare bliver forbrugere, men også udvikler en sund kritisk sans for teknologi og digitalisering.

I en mere digital verden, er det en udbredt misforståelse, at vi skal tænke mere som computere. Vi skal i stedet i højere grad vide, hvordan computere tænker. Det kan du være med til at sikre, ved at designe forløb, hvor børn og unge arbejder med analyse og forståelse af for eksempel data, algoritmer eller andre digitale artefakter. Det er de konkrete og autentiske forløb, som dine eller dine kollegers elever vil bruge til at forstå den digitale verden, som de allerede indgår i. Det vil både styrke deres teknologiske handleevne og computationelle forståelse.

Ud over at du får styrket din viden om en række designmetoder, som for eksempel brugsstudier, idégenerering, prototypeudvikling, testning og evaluering, så vil du også få udviklet dit eget faglige grundlag for at indgå i debat om digitale værktøjer og -teknologier. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du planlægger, gennemfører, evaluerer og udvikler forløb i teknologiforståelse og digital dannelse.
 • Lær at designe forløb, med udgangspunkt i autentiske problemstillinger, hvor børn og unge arbejder med digital myndiggørelse, analyse af digitale artefakter og forståelse af problematikker og regler for håndtering af egne og andres data.
 • Hvordan du og dine kolleger kan udvikle børn og unges digitale kompetencer og teknologiforståelse med viden om computationel tankegang, herunder data, strukturering, algoritmer og modellering.
 • Få indsigt i forskellige designmetoder, herunder brugsstudier, idégenerering, prototypeudvikling, testning og evaluering, så du kan designe forløb der inddrager børn og unges egne designprocesser.
 • Hvordan du stilladserer børn og unges egne digitale designløsninger, med henblik på at styrke deres teknologiske handleevne og computationelle tankegang.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med pædagogik, vejledning eller undervisning, og ser et stort behov for digital dannelse blandt børn og unge i dag. Modulet henvender sig også til dig, der er ressourceperson tilknyttet PLC (pædagogisk læringscenter).

Med dette modul i bagagen kan du designe forløb, som giver de nødvendige digitale kompetencer eller forståelse. Samtidig får du styrket din egen viden på området .

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle forløb i teknologiforståelse og digital dannelse 
 • kan designe forløb, der med udgangspunkt i autentiske problemstillinger arbejder med digital myndiggørelse, herunder analyse af digitale artefakter og forståelse af problematikker og regler for håndtering af egne og andres data 
 • kan udvikle børn og unges digitale kompetencer og teknologiforståelse i samarbejde med kollegaer 
 • har viden om computationel tankegang, herunder data, strukturering, algoritmer og modellering 
 • har indsigt i forskellige designmetoder, herunder brugsstudier, idégenerering, prototypeudvikling, testning og evaluering 
 • kan designe forløb, der med udgangspunkt i komplekse problemstillinger arbejder med børn og unges egne designprocesser 
 • kan stilladsere børn og unges egne digitale designløsninger, med henblik på at styrke deres tek-nologiske handleevne og computationelle tankegang 
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.