Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Didaktisk udvikling i skolen

Tilmeld

Lær at spotte de særligt dygtige elever, tilrettelæg undervisning, der passer til dem, og udvikl skolens talentstrategi

 • Lær at skabe åben didaktisk innovation, der er gennemskuelig i både mål, processer, metoder, resultater og anvendelse.

Talent er noget, man har, men hvis det ikke bliver set og udviklet, så kan det være spildt. Med dette modul får du både værktøjerne til at identificere de særligt dygtige og

talentfulde elever, og lave en målrettet undervisning der tilgodeser dem, samt koordinere indsatsen for talentudvikling i skolen.

Efter du har lært, hvordan du identificerer de særligt dygtige elever, så lærer du, med udgangspunkt i teorier og praksisviden, hvordan du kan træffe begrundede valg i forhold til undervisningsdifferentiering og planlægning. Der er fokus på udvikling og evaluering af din undervisning til dygtige og talentfulde elever. Men målet er ikke, at den vigtige viden kun bliver hos dig. Derfor lærer du også, hvordan du indgår i dialog med kolleger om at tilpasse og udvikle undervisning, der tilgodeser denne elevgruppe.

Slutteligt bliver du klædt på til at udvikle en strategi for talentfulde og særligt dygtige elever i skole- eller kommuneregi. Der er særlig fokus på, hvordan du kan bruge udviklingstiltag som rum for koordinerede udviklingsindsatser i forhold til elevgruppen.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at identificere særligt dygtige elever og planlæg og gennemfør læringsmålstyret undervisning, der tilgodeser deres behov for udfordringer.
 • Hvordan du kan differentiere undervisningen på et begrundet grundlag med indsigt i teorier og metoder - og formidle den viden til kolleger og samarbejdspartnere.
 • Hvordan en talentstrategi for skole eller kommune kan udvikles og bruges til at skabe rum for udvikling af særligt dygtige og talentfulde elever.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil sætte fokus på talent og udvikling af undervisning af særligt dygtige elever i din rolle som for eksempel lærer, leder, ressourceperson eller pædagog.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • har viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning.
 • har indsigt i tilgange til identifikation af målgruppen, særligt dygtige og talentfulde elever, herunder begrebsafklare og reflektere over definition af målgruppen samt formidle viden herom.
 • kan planlægge og beskrive læringsmålstyret undervisning.
 • kan anvende viden om undervisningsdifferentiering og træffe begrundede valg i forhold til at målsætte, planlægge, udvikle og evaluere en undervisning, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever.
 • kan medvirke til at koordinere indsatser på organisatorisk plan med henblik på at tilrettelægge og gennemføre undervisning af elever med særlige forudsætninger.
 • kan indgå i dialog med kolleger om udvikling af undervisning, der tilgodeser denne elevgruppe.
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning.

Indhold

 • Teori om undervisningsdifferentiering og didaktiske overvejelser i forhold til formål, mål, indhold samt metoder, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv.
 • Teorier og praksisviden i forhold til særligt dygtige og talentfulde elever.
 • Udviklingstiltag som rum for koordinerede udviklingsindsatser på egen skole/i egen kommune.  
 • Vejledningsteori og tilgange til dialog omkring udvikling af undervisningstiltag for denne målgruppe.