Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Udviklingspsykologi

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Psykologi

Tilmeld

Lær at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger i en pædagogisk kontekst

 • Bliv klædt på til at forstå og støtte børns, unges og voksnes personlige og sociale udvikling.

Udviklingspsykologiske problemstillinger er ofte komplekse. Derfor stiller de store krav til din evne til at indsamle information, samarbejde og se løsninger eller interventionsmuligheder for en given problematik. Det lærer du på modulet Udviklingspsykologi.

Du får et holistisk blik for væsentlige forskningsresultater i det udviklingspsykologiske fagområde og en forståelse for deres implikationer for den pædagogiske praksis. Med den indsigt kan du påtage dig et medansvar for en fagligt begrundet intervention i den pædagogiske praksis på et udviklingspsykologisk grundlag og indhente informationer i relation til relevante udviklingspsykologiske problemstillinger.  

Med andre ord skal du ikke vide alt om udviklingspsykologi, men du lærer at finde viden om alt inden for det udviklingspsykologiske felt. Samarbejde er nøglen i forhold til at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger, og derfor lærer du både om forskellige udviklingspsykologiske teorier og får en forståelse for deres implikationer for pædagogisk praksis, og du kan formidle dem til kolleger, pårørende og samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan du bedst indgår i samarbejde om at håndtere pædagogiske problemstillinger relateret til udviklingspsykologi.
 • Hvordan du tager ansvar for at foretage en fagligt begrundet intervention i den pædagogiske praksis.
 • Få indsigt i en række udviklingspsykologiske teorier og væsentlige forskningsresultater - samt deres implikationer for det pædagogiske arbejde, du til daglig laver.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med pædagogik og ønsker at varetage specialiserede funktioner, som kræver en dybere indsigt i udviklingen af den menneskelige psyke i sociale sammenhænge. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst.
 • kan påtage sig et medansvar for en fagligt begrundet intervention i den pædagogiske praksis på et udviklingspsykologisk grundlag.
 • har indsigt i forskellige udviklingspsykologiske teorier om den livslange udvikling.
 • har viden om væsentlige forskningsresultater i hele det udviklingspsykologiske fagområde og forståelse af deres implikationer for daglig pædagogisk praksis.
 • har viden om forskellige former for og årsager til udvikling af vanskeligheder i relation til udvikling, personlighedsdannelse og socialisering.
 • kan reflektere over, hvordan det praktisk pædagogiske arbejde, med afsæt i ressourcer og relationer, er forankret i udviklingspsykologien.
 • kan vurdere og anvende relevante metoder til informationsindhentning i relation til relevante udviklingspsykologiske problemstillinger.