Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Understøttende undervisning

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Didaktisk udvikling i skolen

Tilmeld

Lær hvordan du skaber en sammenhængende skoledag og udvikler, analyserer og implementerer den understøttende undervisning i skolen

 • Lær at styrke elevers læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel med en varieret og anvendelsesorienteret undervisning i skolen.

Du får på modulet Understøttende undervisning hele den metodiske og teoretiske værktøjskasse til at skabe en understøttende undervisning i dine timer. Det kan for eksempel være gennem innovative og kreative læringsformer, som styrker eleverne personligt og kollektivt.

Fleksibilitet er et af nøgleordene i den understøttende undervisning, og du kommer til at lære at arbejde med din fleksibilitet i bred forstand: Både i forhold til at skabe eksperimenterende læringsformer og forandringsprocesser, der understøtter elevernes kreativitet, opfindsomhed og lyst til læring, og i forhold til at arbejde tværprofessionelt med andre fag og interesseområder. Det er tiltag, der styrker elevernes personlige kompetencer, men læringsmiljøet kan også styrke inklusion, trivsel og motivation i klassen.

Du lærer at arbejde med varierede læringsprocesser i forhold til dig selv og elever, og du får et indblik i perspektiver og dilemmaer i den understøttende undervisning.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at implementere den understøttende undervisning i skolen med udgangspunkt i teorier og metoder.
 • Hvordan du skaber de bedste forudsætninger for at styrke og udvikle elevernes læringsparathed, alsidige udvikling, sociale kompetencer samt motivation og trivsel.
 • Hvordan du anvender viden om kreativitet, entrepreneurship og innovation som grundlag for varieret undervisning og læring i tværprofessionelle samspil.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil udvikle og implementere den understøttende undervisning i din rolle som for eksempel lærer, leder, ressourceperson eller pædagog.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • Kan anvende viden til at beskrive, analysere, udvikle og implementere understøttende undervisning og begrundede, læringsunderstøttende tiltag i skolen.
 • Kan anvende viden om kreativitet, entrepreneurship og innovation som grundlag for varieret undervisning og læring i tværprofessionelle samspil.
 • Har viden om inklusion, trivsel og motivationsfremmende processer, der understøtter elevers faglige læring.
 • Mestrer udvikling og ledelse af fleksible og understøttende læringsmiljøer.
 • Kan analysere, udvikle, beskrive og implementere læringsunderstøttende didaktik.
 • Kan anvende tværprofessionelle samarbejdsmodeller.
 • Kan implementere metoder og egne undervisningserfaringer, der understøtter børn og unges læring, motivation og sociale kompetencer på innovative måder.
 • Kan udvikle, lede og vurdere innovative, læringsunderstøttende processer, som styrker elevers læring og alsidige udvikling.
 • Kan udvikle og planlægge understøttende undervisningsforløb, hvor elevernes trivsel, sociale kompetencer og læringsstrategier styrkes.
 • Kan initiere, tilrettelægge, styre og evaluere varierende og eksperimenterende læringsformer og forandringsprocesser, der understøtter elevernes kreativitet, opfindsomhed og lyst til læring.

Indhold

 •  Perspektiver og dilemmaer i understøttende undervisning.
 •  Præsentation af og analytisk arbejde med læringsteori og processer i relation til innovativ understøttende undervisning, herunder varierende og eksperimenterende læringsformer.
 •  Tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde og vidensdeling i relation til den understøttende undervisning.
 •  Teori og metoder, der belyser, analyserer og inspirerer understøttende faktorer i forhold til motivation, inklusionsstrategier og trivsel i et praksisrettet perspektiv.
 •  Arbejde med egne og elevers varierede læringsprocesser til at understøtte alsidig udvikling.