Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Didaktik: Metoder og planlægning

Udbyder: Modul

Uddannelse: Voksenunderviser-uddannelsen

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at planlægge voksenundervisning med en forståelse for pædagogik og didaktik  

 • Lær om pædagogiske og didaktiske teorier og brug dem til at tilrettelægge din undervisning. 
 • Forstå voksenpædagogiske problemstillinger og brug dem til at styrke din undervisning og praksis. 

Hvordan tilrettelægger du voksenundervisning med forståelse for didaktik og pædagogik? Det lærer du på dette modul, hvor du kommer omkring alle aspekter af den praktiske voksenundervisning; fra planlægning til gennemførsel og evaluering. 

Voksenundervisning har særlige problemstillinger, som kan løses pædagogisk og didaktisk. Derfor bliver du på dette modul introduceret til teorier og metoder, som skal styrke din egen praksis og få dig til at reflektere over rollen som voksenunderviser. 

Du vil komme til at stifte bekendtskab med nye fagområder, som fx kommunikation og IT, så du kan inddrage dem i din undervisning. Konkret vil du på modulet arbejde med planlægning af undervisning, metoder i voksenundervisning samt de pædagogiske og didaktiske overvejelser, som ligger til grund for din praksis.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du planlægger undervisning med hensyntagen til pædagogik og didaktik. 
 • Lær om voksenpædagogiske problemstillinger, teorier og metoder. 
 • Lær at inddrage nye fagområder og kompetencer i din undervisning af voksne. 
 • Bliv bedre til at bruge elektroniske medier i en undervisnings- og læringssammenhæng. 

Modulet er et obligatorisk modul på Voksenunderviseruddannelsen, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der underviser voksne eller arbejder med voksnes læring. På dette modul lærer du at arbejde struktureret med planlægning af voksenundervisning samt de metodiske overvejelser, som ligger til grund for din undervisning. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål 

At den studerende opnår indsigt i pædagogiske og didaktiske teorier samt forståelse for, hvorledes pædagogiske og didaktiske teorier og metoder anvendes inden for forskellige voksenundervisningsmæssige praksisser. Endvidere er målet, at den studerende gennem voksenpædagogiske problemstillinger kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb samt forholde sig til egen praksis. 

Indhold 

Her arbejdes der bl.a. med undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og de bagvedliggende pædagogiske og didaktiske overvejelser, herunder kommunikationsteorier og IT, som en del af undervisningen, samt refleksion over disse.  

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Modulet afsluttes med en obligatorisk skriftlig opgave med intern censur.