Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Digitale teknologier og digital didaktik i ungdoms- og voksenundervisningen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Ungdoms- og voksenunderviser

Tilmeld

Lær at planlægge undervisning og læringsforløb for kolleger, kursister eller samarbejdspartnere med digitale teknologier

Digitale teknologier spiller en større og større rolle i hverdagen som underviser, og det er altafgørende, at du forstår kompleksiteten i brugen af digitale teknologier, så både du og den studerende får mest muligt ud af undervisningen.

På modulet vil du lære, hvordan du øger de studerendes læring gennem digitale teknologier, og hvordan du skal navigere i de forskellige didaktiske modeller, som du kan anvende til planlægning af online undervisning. Du kommer til at samle meget ny viden, som du også lærer, hvordan du bruger på den mest hensigtsmæssige måde, både i forhold til læringsfællesskab, fastholdelse, motivation og videreudvikling af egen undervisning.

Alle aktiviteter på modulet er understøttet af diverse digitale teknologier, og modulet bliver på den måde et eksemplarisk forløb, hvor du afprøver det, du undervises i. Alle øvelser er koblet op på praksis, og ved modulets afslutning, vil du opdage, hvor mange nye og håndgribelige kompetencer du har fået med i rygsækken.

Det får du indsigt i på modulet:

 • Hvad det vil sige at arbejde med en digital didaktik.
 • Hvilke didaktiske modeller, man kan anvende til planlægning af online undervisning.
 • Hvordan man kan inddrage digitale teknologier i fremmøde-undervisning.
 • Hvilke digitale teknologier der er anvendelige og til hvad.
 • Hvordan man opbygger er læringsfællesskab i et online undervisningsforløb.
 • Hvad man kan gøre for at fastholde og styrke motivationen i online undervisning.
 • Hvordan man udvikler og anvender sine egne læringsvideoer, podcasts, tests, quizzer og webinarer.
 • Hvordan man inddrager digitale teknologier i sidemandsoplæring eller i samarbejdet med andre.
 • Hvordan man arbejder med online evaluering.
Hvem henvender modulet sig til?

Modulet henvender sig til dig, der er interesseret i at udvikle online- og fremmødeundervisning med digitale teknologier.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet, skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på samme niveau som de førnævnte adgangsgivende uddannelser.

Ansøger skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller have opnået den sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • Kunne indgå i fagligt og tværfaglig samarbejde om udvikling af undervisning og læring baseret på digitale teknologier.
 • Kunne deltage i planlægning, gennemførelse og justering af undervisning og læring, hvor digitale teknologier indgår.
 • Kunne deltage i at udvikle online didaktiske forløb rettet mod forskellige deltagere.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

 • Have viden om, hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring.
 • Kunne forstå, hvilken betydning det har for undervisningen og læringen, at man anvender digitale læremidler.
 • Kende forskellige didaktiske modeller for online undervisning.

Færdigheder

 • Kunne anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og justering af undervisning.
 • Kunne vælge og vurdere valg af digitale teknologier.
 • Kunne planlægge online undervisning til forskellige målgrupper.
 • Kunne formidle problemstillinger om digitale teknologier i en ungdoms- og voksenpædagogisk kontekst.
Hvilken bedømmelsesform benyttes der på modulet?

Der er intern bedømmelse af den afsluttende prøve.