Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Læring og deltagerforudsætninger

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Tilmeld

Forstå, hvordan deltageres forudsætninger påvirker læring 

 • Få indsigt i læringsteorier og betydningen for tilrettelæggelse af undervisning.  
 • Forstå, hvordan deltagernes psykologiske, sociale og kulturelle faktorer kan påvirke læring.  

Mennesker lærer på forskellig vis og i forskellige situationer. Hvad deltagerne på et hold eller i en klasse har med i bagagen påvirker deres evne til at lære.  

Derfor er det vigtigt, at du som underviser ved, hvad psykologiske, sociale og kulturelle faktorer betyder for deltageres læring. Og at du ved, hvor forskellig deltagernes forventninger og holdninger til at lære noget kan være. Kombineret med indsigt i læringsteorier kan du udvikle din egen undervisning, så du skaber de bedst mulige betingelser for læring hos den enkelte deltager.  

På modulet Læring og deltagerforudsætninger undersøger vi unges og voksnes kultur og holdninger, psykologi og livsudvikling. Og du får indsigt i nyere læreprocesteori.  

Dermed bliver du rustet til at udvikle din undervisning på baggrund af læringsteorier og deltagerforudsætninger. Og det vil gøre, at du bliver bedre til at møde unge og voksne deltagere på deres niveau og få din undervisning til at ramme deres læringsbehov.    

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Om unges og voksnes kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og arbejde. 
 • Psykologi og livsudvikling blandt unge og voksne.  
 • Nyere læreprocesteori. 
 • Kognitionspsykologi. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, men kan også tages selvstændigt.

Får modulet få tilmeldinger, vil der være mere online undervisning og færre fremmødegange.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med undervisning af unge og voksne på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, produktionsskoler eller som vejleder i sport, kultur og folkeoplysning. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Viden 

 • har viden om og forståelse af læringsteorier og disses betydning for tilrettelæggelse af undervisning inden for det ungdoms- og voksenpædagogiske område. 
 • har viden om, hvad psykologiske, sociale og kulturelle faktorer betyder for deltageres læring. 
 • har viden om og forståelse af diversiteten i deltageres forventninger og holdninger til læring i ud- dannelse og arbejde. 

Færdigheder 

 • kan varetage undervisning med baggrund i læringsteorier og deltagerforudsætninger. 

Kompetencer 

 • kan udvikle sin undervisning i lyset af forståelse af læreprocesser og deltagerforudsætninger. 
 • kan koordinere læreprocesforløb i praksissammenhæng med forståelse for læringsteorier og deltagerforudsætninger. 

Indhold

 • Unges og voksnes kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og arbejde. 
 • Unges og voksnes psykologi og livsudvikling. 
 • Nyere læreprocesteori. 
 • Kognitionspsykologi - viden om hukommelse og problemløsning.