Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Underviserrollen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Tilmeld

Udvikl din rolle som underviser

 • Lær at tilpasse din undervisning til elevernes forudsætninger.   
 • Sæt ungdoms- og voksenpædagogisk arbejde i en samfundsmæssig, kulturel og uddannelsespolitisk kontekst.  

Når du står foran en klasse, kan det være svært at vide, hvilken underviserposition du skal benytte. Med dette modul får du ny inspiration til din position og opgave som underviser, så du lettere kan finde og styrke elevernes kompetencer. Modulet giver dig samtidig en tværfaglig forståelse for underviserbegrebet, så du lettere kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogisk udvikling. 

Med bedre forståelse af kompetencebegrebet og underviserens rolle, kan du bedre vejlede og udvikle den pædagogiske praksis alene eller i samarbejde med kolleger. Du får kort sagt udvidet din pædagogiske værktøjskasse, hvilket styrker din rolle som underviser, vejleder og kollega. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Begreber om lærerrollen i henholdsvis undervisnings- og vejledningssituationer.  
 • Forandringsprocesser i det moderne samfund. 
 • Modernisering og kulturel udvikling i forhold til ungdoms- og voksenpædagogisk arbejde. 
 • Teamsamarbejde og teamlæring. 
 • Teorier om kompetencebegrebet. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, men kan også tages selvstændigt.

Får modulet få tilmeldinger, vil der være mere online undervisning og færre fremmødegange.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med undervisning af unge og voksne på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, produktionsskoler eller som vejleder i sport, kultur og folkeoplysning. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 
Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden: 

 • har viden om samfundsmæssige forandringsprocesser, kulturel udvikling og uddannelsespolitiske reformbevægelsers betydning for ungdoms- og voksenpædagogisk arbejde. 
 • har viden om forventninger og dilemmaer i forhold til underviserrollen i et moderne samfund og i forskellige undervisningsmæssige kontekster. 
 • har forståelse for forskellige kompetencebegreber og kompetenceudviklingsstrategier, deres anvendelse og betydning i forskellige undervisningsmæssige kontekster. 

Færdigheder: 

 • kan udvælge og anvende underviserpositioner og -opgaver afhængig af den undervisningsmæssige kontekst. 
 • kan formidle problemstillinger vedrørende egen underviserprofession. 

Kompetencer 

 • kan udvikle egen underviserrolle. 
 • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogisk udvikling.