Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Akademiuddannelse i ungdomspædagogik

01. Vælg område02. Vælg uddannelse

03. Vælg modul/kursus

04. Tilmeld

Styrk dit pædagogiske arbejde med unge

 • Lær at identificere, vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk arbejde inden for det ungdomspædagogiske felt.
 • Bliv klædt på til tværfagligt samarbejde om den ungdomspædagogiske indsats.
 • Lær hvordan du bedst arbejder med forskellige risiko- og målgrupper.   

Vil du gøre en mærkbar forskel for børn og unge?

Så får du de rette værktøjer på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Hverdagen i en ungdomsklub eller på et opholdssted bliver let kaotisk. Få orden i det kaos og giv den orden videre til de unge med en Akademiuddannelse i ungdomspædagogik.

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik gør dig i stand til at identificere, vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk arbejde inden for det ungdomspædagogiske felt. Du lærer at kombinere din pædagogiske erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde og indgå i samarbejde med relevante aktører i det ungdomspædagogiske felt.

Uddannelsen i ungdomspædagogik er et godt supplement, hvis du arbejder i fritids- og ungdomsklubber, opholdssteder og kommunale institutioner med unge eller som opsøgende medarbejder og SSP-medarbejder. Men uddannelsen er målrettet alle, der arbejder med unge med for eksempel psykiske vanskeligheder, nedsat funktionsevne, efterværn af unge eller unge i risikogrupper, der skal bruge støtte til at forebygge misbrug eller kriminalitet. 

Når du afslutter uddannelsen, har du ret til at anvende betegnelsen AU i ungdomspædagogik eller den engelske betegnelse; Academy Profession (AP) Degree in Youth Pedagogy. Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik giver dig mulighed for ansættelse i klubber og skolefritidsordninger.

10.000 kr. i tilskud

Faglærte og ufaglærte ansatte i offentlige og private virksomheder kan søge gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.

Fakta om uddannelsen

 • Navn : Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
 • Type : Akademiuddannelse
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid (60 ECTS). Maksimalt 6 år
 • Adgangskrav : En studie- eller erhvervsforberedende uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Typisk på vores campusser i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg 
 • Økonomi : Egenbetaling 

Praktiske informationer

Uddannelsens varighed

Akademiuddannelsen er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter.

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik er niveaumæssigt indplaceret som en Videregående VoksenUddannelse (VVU), og du vil således kunne læse videre på diplomniveau efter gennemført uddannelse.

Sådan tilmelder du dig

Akademiuddannelsen er ikke en samlet pakke men en uddannelse, som du selv sætter sammen alt efter, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Du kan også kombinere med moduler fra andre akademiuddannelser.

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul huske at vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. 

Adgangskrav og optagelse på Akademiuddannelse i ungdomspædagogik 

For at komme ind på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik på UC SYD, skal du i forvejen have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel gymnasium eller en erhvervsuddannelse. 

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 
Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du muligvis optages på dispensation efter en individuel vurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. [Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudier på Akademiuddannelse i ungdomspædagogik]. 

Økonomi

Akademiuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside.
 

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

Studievejledning

Få råd og vejledning til at vælge den rigtige efter- og videreuddannelse. Vi har samlet de vigtigste oplysninger til dig, der har spørgsmål til dit studievalg. Du kan også kontakte vores studievejleder for personlig vejledning.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler og valgfrie fagmoduler. Akademiuddannelsen bliver afsluttet med et afgangsprojekt.

Oversigt over uddannelsens opbygning

Obligatoriske moduler

Her kan du læse om og tilmelde dig de obligatoriske moduler på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Ungdomspædagogisk praksis

ECTS: 10

Læs mere

Inkluderende indsatser

ECTS: 10

Læs mere

Unges identitet, fællesskaber og kultur

ECTS: 10

Læs mere

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik

ECTS: 10

Læs mere

Valgfrie moduler

Sortér valgmodulerne på fagområde eller semester, og få vist lige de moduler, der er relevante for dig.

Pædagogisk udviklingsarbejde

ECTS: 10

Læs mere

Pædagogiske aktiviteter

ECTS: 10

Læs mere

Har du spørgsmål? Kontakt os

Lone Holst

Chefkonsulent

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone er er faglig leder af UC SYDs pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger. Hun er uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i generel pædagogik.

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder. Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.