Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdomspædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Omsæt din viden fra uddannelsen i et samlende projekt 

 • Sæt din viden i spil og brug den på et praksisnært projekt. 
 • Opnå graden AU i ungdomspædagogik med det afsluttende projekt. 

Med akademiuddannelsen i ungdomspædagogik er du blevet klædt på til at arbejde pædagogisk med unge. Du skal kunne vurdere unges situation og inddrage deres perspektiver i dit arbejde. Og du skal kunne gennemføre ungdomspædagogiske indsatser ud fra din faglige viden og inddrage etiske perspektiver.  

Det klæder afgangsprojektet dig på til. I en opgave bruger du din viden og færdigheder på en praksisnær problemstilling - gerne fra din egen dagligdag.  

På den måde bygger du bro mellem den teoretiske ballast, du har fået på uddannelsen, og din dagligdag. Afgangsprojektet giver dig mulighed for at sætte din viden fra de forskellige moduler sammen. Du bringer teorierne i spil og viser både over for dig selv og andre, at du kan arbejde ungdomspædagogisk ud fra et stærkt teoretisk og metodisk fundament.  

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • At anvende teorier og metoder til at udvikle pædagogisk praksis. 
 • At vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling. 
 • At omsætte din viden om ungdomspædagogik til et praksisnært projekt. 
 • At identificere og formulere relevante praksisnære problemstillinger. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til dig, som arbejder i fritids- og ungdomsklubber, opholdssteder og kommunale institutioner med unge eller som opsøgende medarbejder og SSP-medarbejder.  

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 50 ECTS.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at: 

 • kunne anvende teorier og metoder med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis. 
 • kunne vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling. 
 • kunne demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:  

Viden 

 • have viden om centrale problemstillinger i ungdomspædagogisk arbejde. 
 • have viden om teorier og metoder inden for det ungdomspædagogiske arbejde. 

Færdigheder 

 • kunne identificere og formulere relevante praksisnære problemstillinger. 
 • kunne anvende relevante teorier og metoder til vurdering af og begrundelse for handlemuligheder. 
 • kunne formidle en ungdomspædagogisk problemstilling. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Afgangsprojektet bliver bedømt med ekstern censur.