Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ungdomspædagogisk praksis

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdomspædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Få den pædagogiske basis for arbejde med unge på plads 

 • Kvalificér dig til at arbejde professionelt med unge.  
 • Få en indsigt i ungdomspædagogik, som du kan bruge i din hverdag. 

Når du arbejder med unge mennesker, er det vigtigt, at du kan forstå deres situation. For at skabe trivsel, udvikling og læring blandt unge, vil det derfor hjælpe dig at fylde på med pædagogiske teorier i forhold til unges liv og deres muligheder for at deltage i det, der foregår omkring dem. 

På modulet Ungdomspædagogisk praksis bliver du skarp på teorien. Men derudover får du også metoder, du kan gå ud og bruge i praksis, ligesom du vil få en masse viden om pædagogisk arbejde med unge. Det hjælper dig til at forstå din egen rolle og de unges perspektiver. Vi kommer omkring etiske aspekter, som du bliver klædt på til at vurdere og tage stilling til. Med de redskaber kan du bedre se din egen praksis udefra og dermed beskrive og formidle ungdomspædagogiske problemstillinger fra hverdagen. 

Alt i alt bliver du klædt på til at spotte, hvad der er på spil blandt de unge. Og ud fra din viden kan du planlægge og vurdere indsatser, som kan skabe trivsel, udvikling og læring blandt de unge, som du arbejder med til daglig.     

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Samfundsmæssige og pædagogiske teorier i forhold til unges liv og muligheder. 
 • Ungdomspædagogiske metoder og praksis. 
 • At se hvilke problemstillinger, som er på spil blandt de unge. 
 • At udvikle ungdomspædagogisk praksis sammen med de unge. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til dig, som arbejder i fritids- og ungdomsklubber, opholdssteder og kommunale institutioner med unge eller som opsøgende medarbejder og SSP-medarbejder. Og især til dig, som gerne vil arbejde med pædagogisk udviklingsarbejde.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at: 

 • kunne udvikle ungdomspædagogisk praksis i samarbejde med de unge. 
 • kunne indgå i samarbejde om praksisnære problemstillinger. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:  

Viden 

 • have viden om samfundsmæssige og pædagogiske teorier i forhold til unges liv og deltagelsesmuligheder.      
 • have viden om ungdomspædagogiske metoder og praksis.  
 • have forståelse af egen professionsrolle i praksis og de unges perspektiver. 

Færdigheder 

 • kunne identificere centrale problemstillinger i det ungdomspædagogiske felt. 
 • kunne planlægge og vurdere ungdomspædagogiske indsatser. 
 • kunne vurdere etiske aspekter i udførelsen af det ungdomspædagogiske arbejde. 
 • kunne beskrive og formidle praksisnære problemstillinger.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve.