Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Diplom i Erhvervspædagogik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 15

Tilmeld

Omsæt din viden om erhvervspædagogik til et samlet afgangsprojekt  

 • Afslut diplomuddannelsen i erhvervspædagogik med afgangsprojektet. 
 • Styrk din evne til at bruge din viden og kunnen fra uddannelsen i virkeligheden.  

At undervise i erhvervspædagogik - hvad enten det sker på en erhvervsskole, i en virksomhed eller noget helt tredje - kræver, at du kan håndtere komplekse pædagogiske problemstillinger. Derfor skal du ikke alene have indsigt i teorier og metoder inden for erhvervspædagogik. Du skal også kunne anvende dem i praksis.  

I afgangsprojektet på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik får du mulighed for at gøre netop det. Du kan arbejde med en problemstilling fra din egen hverdag. Du kan bygge dit projekt på egne undersøgelser. Eller du kan dykke ned i teorien og forholde den til de problemstillinger, du møder i din hverdag. Alle tre projektformer styrker din evne til at bruge din viden og kunnen fra uddannelsen i virkeligheden.  

Dermed kommer du som underviser til at stå stærkere og skabe en undervisning for erhvervsskoleelever og andre, som de får noget ud af.  

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • At omsætte professionsrelevante teorier og metoder til praksis. 
 • At øve din evne til at se og forstå dilemmaer og etiske problemstillinger i feltet mellem uddannelse, erhverv og samfund. 
 • Selv at stå bag et pædagogisk projekt, som du kan forme, som du ønsker det. 
 • At lave en stor projektopgave, som du kan bruge konkret i dit arbejdsliv. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i erhvervspædagogik.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som underviser på en erhvervsuddannelse eller dig, som har opgaver inden for undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion i private virksomheder, institutioner og forvaltninger.   

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Læringsmål for afgangsprojektet 

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Kompetencemål 

 • kunne håndtere komplekse problemstillinger i erhvervspædagogisk virksomhed. 
 • kunne anvende teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af erhvervspædagogisk virksomhed. 
 • kunne indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål, metoder, tiltag og etik. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende 

Viden  

 • have indsigt i - og forståelse af - professionsrelevante teorier, metoder og anvendt forskning.  
 • kunne forstå sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i feltet mellem uddannelse, erhverv og samfund. 
 • kunne reflektere over erhvervspædagogiske udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige videnperspektiver. 

Færdigheder  

 • kunne identificere og analysere relevante praksisnære problemstillinger. 
 • kunne vurdere og diskutere valg af teorier, metoder og empiri i relation til emnet og den valgte problemstilling. 
 • kunne begrunde og formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser. 

Udarbejdelse af afgangsprojekt 

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis.  

Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde. 

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er ekstern bedømmelse af afgangsprojektet. 

Tag fuldtidsmoduler online

Alle fuldtidsmoduler på Diplom i erhvervspædagogik udbydes som online moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at læse modulet som fjernstudie hjemmefra.