Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Bliv en bedre underviser med dybere indsigt i de forskellige målgrupper på erhvervsrettede uddannelser

 • Bliv bedre til at håndtere elevers og kursisters individuelle behov og tage højde for deres forudsætninger.

For at skabe de bedste forudsætninger for læring, skal du forstå dine elever og kursister. Med dette modul får du en grundig teoretisk og praktisk gennemgang af de forudsætninger, som deltagere på erhvervsrettede uddannelser ofte har. Du lærer samtidig, hvordan du kan motivere eleverne og differentiere din undervisning efter deres forskellige forudsætninger.

Med udgangspunkt i både sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver lærer du at skabe de bedste forudsætninger for motivation, trivsel og læring hos dine elever og kursister. Du kommer til at arbejde med observation og analyse af elevers og kursisters forudsætninger, adfærdsmønstre og handlemåder, så du kan skabe det bedst mulige læringsforløb og læringsmiljø.

Sluttelig vil du også få mulighed for at reflektere over, hvad deltagernes forskellige forudsætninger betyder for din egen praksis som underviser, og hvordan du kan indarbejde din nye viden i dit arbejde.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær at håndtere forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle forudsætninger og behov.
 • Få viden om deltagernes mangeartede forudsætninger ud fra sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver.
 • Hvordan du begrunder differentiering af undervisning med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der ønsker at arbejde erhvervspædagogisk, eller som måske allerede gør det. Modulet har til formål at styrke din tilgang og forståelse for elever og kursister. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle forudsætninger og behov.
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om problemstillinger relateret til deltagere.
 • påtage sig ansvar for at arbejde med elevers og kursisters forudsætninger og behov på et etisk grundlag.
 • kunne reflektere over deltagerforudsætningers betydning for egen praksis.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende


Viden

 • have viden om deltagernes mangeartede forudsætninger ud fra sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver.
 • have indsigt i ungdoms- og voksenkulturers betydning for deltagelse i uddannelse.
 • kunne forstå, hvordan deltagernes motivation, modstand og mestring har betydning for - og manifesterer sig i - skolehverdagen.


Færdigheder

 • kunne observere, analysere og vurdere elevers og kursisters forudsætninger for at indgå i læringsforløb.
 • kunne begrunde differentiering af undervisning med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger.
 • kunne vurdere deltagernes forskellige adfærdsmønstre og handlemåder med henblik på tilrettelæggelse af læringsmiljøer.
   

Tag fuldtidsmoduler online

Alle fuldtidsmoduler på Diplom i erhvervspædagogik udbydes som online moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at læse modulet som fjernstudie hjemmefra.