Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Lær at håndtere digitale teknologier og udvikle digitale didaktiske forløb på de erhvervsrettede uddannelser

 • Lær at udvikle digitale didaktiske forløb rettet mod forskellige deltagere.

Bruger du teknologi på læringsforløb, eller kunne du godt tænke dig at komme i gang med at gøre det? Kom godt i gang med modulet Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser. Med det kan du påtage dig ansvar for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring.

Forudsætningen for at anvende digitale teknologier er ikke kun et kendskab til de praktiske løsninger. Det er også koblingen mellem didaktik, læring og teknologi samt etiske og dannelses-spørgsmål, som ligger i det krydsfelt. Dem bliver du introduceret for, og du får også mulighed for at reflektere over teorier og metoder vedrørende digitale teknologier i konkret undervisning og læring.

Når du har analyseret og truffet et begrundet valg af teknologi, så bliver du selvfølgelig også nødt til at kunne argumentere for og formidle de tanker, som ligger bag, samt problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst. Det vil du også lære på modulet.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring, og hvordan du kan få mest ud af dem.
 • Lær at anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser.
 • Bliv bedre til at vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med undervisning på de erhvervsrettede uddannelser, og som gerne vil bruge digitale teknologier til at styrke din undervisning.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Kompetencemål


Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv.
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og læring baseret på digitale teknologier.
 • påtage sig ansvar for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring.
 • udvikle digitale didaktiske forløb rettet mod forskellige deltagere.


For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

 • have viden om, hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring.
 • kunne forstå og reflektere over teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring.
 • have indsigt i digital dannelse og webetik.

Færdigheder

 • kunne anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser.
 • kunne vælge og begrunde valg af digitale teknologier.
 • kunne vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst.
   

Tag fuldtidsmoduler online

Alle fuldtidsmoduler på Diplom i erhvervspædagogik udbydes som online moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at læse modulet som fjernstudie hjemmefra.