Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Få indblik i samspillet mellem erhvervsuddannelser og professioner

 • Lær at se udviklingsbehov og handle på dem i erhvervsskoler og -centre.

Vil du gerne have mere ansvar for planlægning, implementering og evaluering på erhvervsskoler og -centre? Modulet Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde er et vigtigt skridt på vejen, da du får relevant teori og analyser af sektoren, brancher og samfund koblet med organisationsudvikling som svar på krav om kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.

De erhvervsrettede uddannelser har en vigtig rolle i forhold til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og derfor skal udviklingen selvfølgelig følge med på uddannelsesstederne. Med dette modul kan du få en nøglerolle i forhold til at analysere og vurdere organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer med henblik på at identificere konkrete udviklingsbehov.

Du vil også lære at formidle det erhvervspædagogiske udviklingsarbejde i dets forskellige faser til forskellige målgrupper, så udviklingen bliver inddragende for alle relevante parter.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du analyserer og vurderer organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer med henblik på at identificere udviklingsbehov.
 • Hvordan du selvstændigt og i samspil med andre kan udvikle erhvervspædagogisk virksomhed på erhvervsskoler og -centre.
 • Hvordan du kan vurdere og anvende modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde og formidle dem til relevante målgrupper.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der har erfaring med erhvervspædagogik, men som måske er klar til at tage en mere administrativ eller ledende rolle i forhold til at udvikle erhvervsskoler og -centre.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Kompetencemål


Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til

 • selvstændigt at identificere udviklingsbehov på erhvervsskoler og -centre.
 • selvstændigt og i samspil med andre at udvikle erhvervspædagogisk virksomhed.
 • at påtage sig ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af organisatorisk udviklingsarbejde på erhvervsskoler og -centre.


For at opnå disse kompetencer skal den studerende


Viden

 • have indsigt i organisations- og ledelsesformer samt organisationskulturer på erhvervsskoler og -centre.
 • have viden om modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogiske udviklingsarbejder.
 • have viden om erhvervspædagogiske professioners udvikling og betydning.
 • kunne reflektere over institutionsudvikling og dens betydning for erhvervspædagogisk praksis.

Færdigheder

 • kunne analysere og vurdere organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer med henblik på at identificere udviklingsbehov.
 • kunne vurdere og anvende modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde.
 • kunne formidle erhvervspædagogisk udviklingsarbejde i dets forskellige faser til forskellige målgrupper på erhvervsskoler og -centre. 
   

Tag fuldtidsmoduler online

Alle fuldtidsmoduler på Diplom i erhvervspædagogik udbydes som online moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at læse modulet som fjernstudie hjemmefra.