Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Lær at koble teori og metoder fra den erhvervsrettede undervisning med den praksis, som eleverne møder i virksomhederne

 • Lær at tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

De erhvervsrettede uddannelsers berettigelse er særligt den tætte kobling mellem teori og praksis, så elever og kursister er arbejdsmarkedsparate, når de afslutter uddannelsen. Med dette modul kan du være med til at styrke den kobling mellem teori og praksis, som eleverne møder i skolen og virksomheden.

Du vil lære at tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori og praksis samt mellem skole og virksomhed med henblik på at fremme elevers og kursisters læring i såvel skolen som virksomheden. I forlængelse heraf vil du også få en bedre forståelse for de læringsmæssige udfordringer, der kan være mellem teori og praksis på henholdsvis skole og i virksomhed.

Formidlingen af relevansen af det faglige stof kommer du også til at arbejde med på modulet. Formålet er at kunne motivere eleverne til at integrere læringen mellem skole og virksomheder.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær selvstændigt at indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori og praksis samt mellem skole og virksomhed.
 • Hvordan du observerer, analyserer og vurderer en erhvervsmæssig praksis med henblik på at identificere og formidle læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger.
 • Styrk din formidling af fagligt stof, så det støtter eleverne i at se meningen med faget og den faglige undervisning.

 Modulet er et valgfrit modul på Diplom i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med undervisning på de erhvervsrettede uddannelser, og som gerne vil styrke koblingen mellem teori fra erhvervsskoler og -centre og praksis i virksomheder. 

  Adgangskrav

  For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
  En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

  Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

  Det står der i studieordningen

  Kompetencemål


  Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til

  • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori og praksis samt mellem skole og virksomhed med henblik på at fremme elevers og deltageres læring i såvel skolen som virksomheden.
  • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.
  • at identificere egne læringsbehov og professionelt indgå i udviklingen af egen praksisrelateret undervisning.

  For at opnå disse kompetencer skal den studerende


  Viden

  • have viden om teori, praksis og tranfer   som begreber og udfordringer i praksisrelateret undervisning.
  • have viden om erhvervsskolers, AMU-centres og virksomheders funktioner og roller i et vekseluddannelses-system.
  • have forståelse af og kunne reflektere over elevers og deltageres læringsmæssige udfordringer mellem teori og praksis samt mellem skolen og virksomheden.


  Færdigheder

  • kunne observere, analysere og vurdere en erhvervsmæssig praksis med henblik på at identificere og formidle læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger.
  • kunne vurdere og begrunde valg af metoder og læringsaktiviteter og anvende disse i en undervisning, der skaber sammenhæng mellem teori og praksis.
  • kunne formidle fagligt stof, så det støtter eleverne i at se meningen med faget og den faglige undervisning.
  • kunne anvende metoder, der støtter elevers integration af læring mellem skole og virksomhed.
    

  Tag fuldtidsmoduler online

  Alle fuldtidsmoduler på Diplom i erhvervspædagogik udbydes som online moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at læse modulet som fjernstudie hjemmefra.