Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Undervisningsplanlægning og didaktik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Få en faglig opkvalificering af din undervisning i erhvervspædagogik

 • Lær at planlægge kvalificerede undervisningsforløb med afsæt i didaktiske overvejelser.

Rammer du din målgruppe, når du underviser? Få opkvalificeret din erhvervspædagogiske undervisning med modulet i undervisningsplanlægning og didaktik.

På modulet lærer du at tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksioner. Det sker med udgangspunkt i en gennemgang af teorier om didaktik, dannelse og kompetence samt deres betydninger for det erhvervspædagogiske felt og konkret for din egen undervisning. Tilsammen giver det dig en strategisk og langsigtet tilgang til at planlægge og udføre erhvervspædagogisk undervisning.

Du får også et indblik i, hvordan din undervisning ser ud i et samfundsmæssigt og professionelt perspektiv. Det betyder blandt andet overvejelser om viden, magt, dannelse og etik samt refleksion over samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund.

Sidst, men ikke mindst, får du kompetencer til at samarbejde om at skabe didaktiske løsningsmodeller og arbejde med problemstillinger relateret til det erhvervspædagogiske felt. Det kan for eksempel være omsætningen af politiske mål og strategier til konkrete tiltag i undervisningen.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Udvikl din egen erhvervspædagogiske praksis med udgangspunkt i forskellige didaktiske teorier.
 • Få strategisk overblik over din undervisning og lær at målrette den mod elevernes behov og tilpasse den organisationens politiske eller strukturelle rammer.
 • Hvordan du bliver en bedre samarbejdspartner i forhold til at lave undervisningsplanlægning og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der arbejder, eller ønsker at arbejde, med erhvervspædagogik og som gerne vil have flere værktøjer og metoder til at tilrettelægge og udføre din undervisning. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere forskellige didaktiske teorier og kunne reflektere over deres betydning for egen og andres erhvervspædagogiske undervisning.
 • udvikle egen erhvervspædagogiske praksis i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhverv og samfund.
 • tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksioner over egen praksis.
 • indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af det erhvervspædagogiske praksisfelt.

 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

 

Viden

 • have indsigt i didaktisk teori og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt og egen undervisningsplanlægning.
 • have viden om dannelses- og kompetenceteorier og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt.
 • have forståelse af sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik.

 

Færdigheder

 • kunne drøfte og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller.
 • kunne vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund.
 • kunne omsætte politiske mål og organisatoriske strategier til undervisning.

Tag fuldtidsmoduler online

Alle fuldtidsmoduler på Diplom i erhvervspædagogik udbydes som online moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at læse modulet som fjernstudie hjemmefra.