Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Beskæftigelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Tilmeld

Bevis, at du kan analysere og løse problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet  

 • Anvend centrale metoder og redskaber i et problemorienteret studie. 
 • Tag det sidste skridt på Akademiuddannelsen i beskæftigelse, før du opnår graden AU i beskæftigelse. 

Hvis du til daglig sidder som myndighed på beskæftigelsesområdet, så er der behov for, at du ikke bare kender regler og politik. Du skal også anvende metoder og redskaber. Du skal kunne analysere og vurdere problemstillinger, og hvordan man løser dem bedst. I afgangsprojektet skal du bruge den viden og de kompetencer, som du har fået på Akademiuddannelsen i beskæftigelse. Du sætter din viden i spil og bliver trænet i at reflektere over mulige valg af løsningsmodeller og teorien bag dem.  

Det er særligt i mødet med borgere og fagfæller, at de komplekse udviklingsopgaver kræver mere end bare en teoretisk forståelse. Med afgangsprojektet bliver du klædt på til at bruge din viden fra uddannelsen, argumentere på baggrund af teorier og metoder samt formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til kolleger, samarbejdspartnere og brugere.  

Det lærer du på modulet: 

 • At bruge din teoretiske viden på en konkret problemstilling i beskæftigelsesindsatsen. 
 • At analysere og vurdere praksisnære problemstillinger. 
 • At opstille, argumentere for og vælge løsningsmodeller. 
 • At formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til kolleger, samarbejdspartnere og brugere. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcenter, a-kasse, hos anden aktør eller lignende. 

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 50 ECTS.

Det står der i studieordningen

Formål  

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende i et projekt arbejder selvstændigt med den læring, der er opnået gennem uddannelsen og dokumenterer, at formålet med hele uddannelsesforløbet er opnået, herunder uddannelsens niveau. Den studerende skal gennem afgangsprojektet demonstrere, at han/hun har opnået faglig relevant viden om en udvalgt problematik inden for beskæftigelsesområdet. Den studerende tilbydes vejledning. 

Læringsmål  

Viden  

Den studerende skal:  

 • Opnå udviklingsbaseret viden om det valgte faglige emne, herunder om praksis og central anvendt teori og metode. 
 • Opnå forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for det valgte emneområde.  
 • Opnå viden om det problemorienterede studie af en problemstilling fra praksis, herunder viden om problemformulering, metodevalg og analyse.  

Færdigheder  

Den studerende skal:  

 • Kunne anvende centrale metoder og redskaber i et problemorienteret studie. 
 • Kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger og opstille, argumentere for og vælge løsningsmuligheder. 
 • Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til kolleger/samarbejdspartnere/brugere. 

Kompetencer 

Den studerende skal:   

 • Demonstrere indsigt i den valgte problemstilling. 
 • Kunne reflektere over valg af undersøgelses- og analysemetode.  

Se hele studieordningen for Akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur.