Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at bruge gældende lovgivning til sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 

 • Få indblik i beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag og vigtige sagsbehandlingsregler.  
 • Forstå, hvordan du bruger din viden til lettere sagsbehandlingsopgaver og lær at bruge de korrekte værktøjer. 

Arbejder du som myndighedsperson inden for beskæftigelsesområdet, er det helt centralt, at du kender gældende love og regler og kan anvende dem korrekt i sagsbehandlingen. En god sagsbehandling bygger på det juridiske grundlag. Det kræver, at du forstår hvilket grundlag afgørelser træffes på. Derudover skal du kunne dokumentere baggrunden for dine afgørelser. Derfor skal du have indsigt i, hvilke værktøjer du kan eller skal bruge til dokumentation.  

Forudsætningen for at kunne hjælpe en ledig borger bedst muligt er, at du har det juridiske grundlag og kendskab til gældende regler samt værktøjer på plads. Med modulet Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag støber du fundamentet til dit arbejde med sagsbehandling.  

Dette lærer du på modulet: 

 • Aktuel beskæftigelseslovgivning. 
 • Aktuel lovgivning inden for forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed og anden relevant lovgivning. 
 • At anvende din viden til at vurdere juridiske problemstillinger og opstille løsningsmuligheder. 
 • At vurdere, hvilken lovgivning der skal benyttes i forskellige faser af et ledighedsforløb. 
 • At forstå, hvordan værktøjer og metoder kan og skal indgå i det daglige arbejde. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelse i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcenter, a-kasse, hos anden aktør eller lignende. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Indhold

 • Retssikkerhed. 
 • Myndighedsudøvelse: Beslutning, begrundelse, lovgivning og klagevejledning. 
 • Forvaltningsret. 
 • God sagsbehandlingsskik. 
 • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen. 
 • De formelle sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt. 
 • Det positive møde med borgeren. 
 • Behandling af personoplysninger, herunder at indhente og videregive oplysninger. 

Læringsmål

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden 

 • Har viden om og indsigt i de centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt kendskab til centrale sagsbehandlingsregler og det forvaltningsretlige grundlag i Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven. 
 • Har forståelse for på hvilket grundlag afgørelser træffes. 
 • Har viden om relevante mål for beskæftigelsesområdet. 
 • Har indsigt i og forståelse for, hvilke værktøjer der skal/kan benyttes i forbindelse med dokumentation. 

Færdigheder 

 • Kan anvende sin viden til at vurdere juridiske problemstillinger og opstille løsningsmuligheder. 
 • Kan orientere sig i lovgivningen og vurdere sammenhængen i beskæftigelseslovgivningen samt visitere eller revisitere til relevante myndigheder og indsatser. 
 • Kan anvende sine handlekompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage vurderinger af, hvilken lovgivning der skal benyttes i forskellige faser af den lediges forløb. 
 • Kan anvende sin forståelse for hvordan relevante værktøjer på beskæftigelsesområdet kan/skal indgå i den daglige arbejdspraksis. 

Kompetencer 

 • Kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver på et korrekt juridisk grundlag. 
 • Kan handle på baggrund af en forståelse for hvornår modulets værktøjer og metoder skal/kan anvendes i forhold til relevant lovgivning og dokumentationskrav. 
 • Kan koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen.