Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i Beskæftigelse

Tilmeld

Få forståelse for interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen 

 • Forstå, hvordan begreber som etnicitet, migrationsmønstre, diskrimination, polarisering og udviklingen i integration påvirker dit arbejde. 
 • Få indsigt i din egen rolle i det interkulturelle arbejde på beskæftigelsesområdet.  

Som ansat i beskæftigelsesindsatsen skal du arbejde med folk fra de fleste samfundslag og med forskellige kulturer og etnicitet. Når du skal hjælpe mennesker med anden kultur og etnicitet end din egen, er det vigtigt at have en baggrundsviden om kultur og etniske minoriteter. Med den forforståelse vil du bedre kunne forstå mennesker med anden etnicitet, og du vil i højere grad opnå succes med beskæftigelsesindsatsen.  

På modulet Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen vil du ikke alene få indsigt i begreber som kultur, identitet og baggrunden for etniske minoriteter i Danmark. Du vil også øve interkulturel kommunikation og andre metoder, som du kan bruge i dagligdagen. Du vil arbejde med din egen forforståelse og dine holdningers indflydelse på, hvordan du møder mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Det vil du kunne bruge, når du skal udarbejde realistiske handlingsplaner i samarbejde med den ledige.   

Det lærer du på modulet: 

 • Indsigt i din egen rolle i det interkulturelle arbejde. 
 • At inddrage samarbejdspartnere og andre aktører som for eksempel tolk, når det er nødvendigt. 
 • Teori om og metode i forhold til kultur og identitet.  
 • Indsigt i identitetsdannelse set i forhold til arbejdsmarkedet. 
 • Kendskab til og forståelse for forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring. 

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Indhold: 

 • Teoretiske perspektiver på kultur og identitet, herunder det komplekse kulturbegreb. 
 • Etniske minoriteter i Danmark: Migrationsmønstre, levevilkår, diskrimination, polarisering og udviklingen i integration. 
 • Teorier om interkulturel kommunikation og kulturel intelligens. 
 • Metoder til at arbejde med egne holdningers indflydelse på iagttagelser og refleksioner, kulturelle fortolkninger og misforståelser i interkulturel kommunikation. 
 • Sociokulturel kompetencetræning. 

Læringsmål 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden 

 • har viden om og indsigt i interkulturelle perspektiver i forhold til beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedet. 
 • har viden om identitetsdannelse set i forhold til arbejdsmarkedet. 
 • har viden om og forståelse for dansk arbejdspladskultur og uddannelseskultur. 
 • har viden om og forståelse for forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring. 

Færdigheder 

 • kan anvende teori og metode i beskæftigelsesindsatsen, herunder afdække forforståelse. 
 • kan afdække problematikker og perspektiver i samtalen, herunder samtale via tolk. 
 • kan anvende sin viden til at arbejde målrettet og systematisk. 
 • kan udarbejde realistiske handlingsplaner i samarbejde med den ledige. 
 • kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger, der knytter sig til den interkulturelle kontekst. 

Kompetencer 

 • har indsigt i egen rolle i det interkulturelle arbejde og kan inddrage samarbejdspartnere og andre aktører, når dette er relevant. 

Se hele studieordningen for akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.