Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Mentor inden for beskæftigelsesområdet

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i Beskæftigelse

Tilmeld

Bliv klædt på som mentor inden for beskæftigelsesområdet 

 • Få viden og metoder, så du som mentor bedst muligt kan hjælpe mennesker videre i arbejdslivet. 
 • Udvikl dine personlige og faglige kompetencer i rollen som mentor. 

Som mentor inden for beskæftigelsesområdet har du brug for at udvikle dig selv, din viden og dine metoder. Forholdet mellem den ledige og dig som mentor bygger i høj grad på tillid. For at vinde den tillid, er det vigtigt, at du kan vise, at du er professionel. Du skal være god til at klare og håndtere forskellige samtaler og situationer, som kan være svære for den ledige. Du skal være i stand til at vurdere specielle behov for støtte og vælge den indsats, som passer til den enkeltes behov. Desuden skal du som mentor kunne håndtere grænsefladen mellem privatliv og den professionelle rolle.  

Ved at tage modulet Mentor inden for beskæftigelsesområdet bliver du klædt på til selvstændigt at varetage mentorrollen professionelt. Dermed kan du tilrettelægge det bedst mulige mentorforløb og vælge den vejledningsmetode, som passer til det enkelte menneske.  

Det lærer du på modulet: 

 • Teorier og viden om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystem og arbejdsmarked.  
 • Viden om, hvordan en mentorordning i praksis kan hjælpe udsatte mennesker til uddannelse og arbejde, som de holder fast i. 
 • Psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder, som du kan bruge i praksis. 
 • Viden om og forståelse for etik, roller, relationer og positioner i mentorskabet. 
 • At samarbejde med netværk og andre aktører for at hjælpe det enkelte menneske. 

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelse i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. Og særligt for dig, som fungerer eller ønsker at komme til at fungere som mentor.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Indhold: 

 • Teorier om adgangsveje og deltagelsesforhold i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder eksklusion og inklusion. 
 • Vurdering af specielle behov for støtte og valg af indsats tilpasset behovet. 
 • Centrale psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i praksis i arbejdet med udsatte unge eller voksne, der har midlertidigt behov for individuel støtte. 
 • Mentorordninger i praksis, herunder etik, kommunikation, roller, relationer og positioner i mentorskabet. 
 • Udvikling af egne personlige og faglige kompetencer til at varetage rollen som mentor. 

Læringsmål 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden 

 • Skal have viden og teorier om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 
 • Skal have viden om og forståelse for, hvornår og hvordan en mentorordning i praksis kan bidrage til udsatte gruppers valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse. 
 • Skal have viden om og forståelse for etik, roller, relationer og positioner i mentorskabet, både som social mentor og som faglig mentor. 

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende centrale psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i praksis i arbejdet med udsatte unge eller voksne, der har midlertidigt behov for individuel støtte. 
 • Skal kunne vurdere specielle behov for støtte og vælge en indsats tilpasset behovet. 
 • Skal kunne vurdere, hvilket læringsbehov der er påkrævet i det konkrete mentorskab, og vælge vejledningsmetode i forlængelse heraf. 

Kompetencer 

 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til varetagelse af mentorskabet. 
 • Skal kunne samarbejde med netværk og andre aktører omkring den enkelte, der indgår i en mentorordning. 
 • Skal kunne udvikle egne personlige og faglige kompetencer til varetagelse af rollen som mentor.

Se hele studieordningen for akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.